HomeNieuwsNietjes in meermalige verpakkingen verboden

Nietjes in meermalige verpakkingen verboden

Nietjes slaan in de blauwe meermalige verpakkingen voor versproducten is verboden. Toch vinden verhuurder Euro Pool System en klanten nog regelmatig nietjes in de bakken, die kunnen leiden tot verwondingen.

Niet gebruiken: nietjes of stickers

europoolsystem-logoDe gebruikers van de meermalige bakken van Euro Pool System zijn heel divers: grootwinkelbedrijven, telers, verpakkers van versproducten, veilingen, importeurs, detaillisten, handelaren en marktkooplieden. Sommige gebruikers bevestigen aanbiedingen of kaartjes met nietjes op de bakken. Dat is absoluut verboden. Het is eveneens niet toegestaan om stickers op de bakken te plakken, tenzij men gebruik maakt van stickers, die goed te verwijderen zijn tijdens het wasproces. Een lijst met verkoopadressen van de ‘juiste stickers’ is verkrijgbaar bij Euro Pool System.

Wel gebruiken: klemmen of steekkaarten

Welke middelen zijn wel toegestaan? Enerzijds zijn er klemmen in de handel verkrijgbaar, waarmee gebruikers van de bakken hun producten kunnen aanprijzen. Anderzijds zijn aan twee zijden van de bak houders voor steekkaarten aangebracht, zodat de identiteit van de producten kan worden gewaarborgd.

Schoon en veilig

Regelmatig krijgt Euro Pool System klachten dat klanten zich verwonden aan de bakken, omdat vorige gebruikers nietjes hebben aangebracht. Omdat de bakken van Euro Pool System in heel Europa rouleren, is het in ieders belang dat gebruikers zich aan de regels houden. Euro Pool System kan zo de kosten beheersen en klanten schone én veilige bakken garanderen.

Kijk voor meer informatie op www.europoolsystem.com.

Bron: AGF.nl