Nederlandse bedrijven maken verpakkingen van rijstafval in India

MVO Nederland brengt negen bedrijven en organisaties samen die in India verpakkingen en andere producten willen maken van rijststro. Rijststro is afval van rijstplanten dat vaak wordt verbrand na de oogst, met smog tot gevolg. Nederlandse bedrijven als PaperWise, Bio4Pack en Ecor tekenen samen met multinationals als Mars en LT Foods een overeenkomst waarin ze de ambitie uitspreken om uiterlijk in 2020 rijststroproducten op de markt te brengen. Hiermee dragen ze bij aan een schonere lucht en extra inkomsten voor rijstboeren in India.

Uit onderzoek van MVO Nederland en de Nederlandse ambassade in India uit 2018 blijkt dat rijststro goed te verwerken is tot onder meer verpakkingen, papier en meubelpanelen. Nederlandse bedrijven hebben de technologie om dat te doen, maar tot voor kort ontbrak de samenwerking in de keten om hiervoor een sluitend businessmodel op te zetten. Dankzij het samenbrengen van de Nederlandse bedrijven, multinationals en Indiase partners heeft MVO Nederland dit wel voor elkaar gekregen en kunnen de negen ondertekenaars aan de slag.

De overeenkomst dient als raamwerk voor een goed georganiseerde productieketen. Dat vergt onder meer een kostendekkende toestroom van stro vanaf de rijstvelden, hoogwaardige productiefaciliteiten in India, een goed ontwikkelde afzetmarkt, een eerlijke prijs voor alle betrokken partijen en aandacht voor duurzame productie op de rijstvelden zelf.

Lees verder