Multipond zorgt voor optimale productstroom met camerasysteem

Multipond is met meer dan 70 jaar ervaring op het gebied van industriële weegtechniek toonaangevend in de industrie. Het succes is gebaseerd op de hoge kwaliteit en hoogste technische standaard van weegsystemen. Zo houden de weegsystemen van Multipond op verzoek een automatisch oogje op de optimale productstroom met 3D-camera’s.

De 3D-camera’s op de weegautomaat, die aan de besturing worden gekoppeld, leveren gegevens over de verdeling op de verdeelschotel en de doseergoten. De computer analyseert deze informatie en initieert zelfstandig passende maatregelen. Multipond heeft voor dit systeem een patent gekregen.

Bij alle weegsystemen van Multipond levert de voorweger al gegevens over de hoeveelheid product op de verdeelschotel. De gepatenteerde 3D-camera’s geven nu ook nog informatie over waar en hoeveel product zich op de verdeelschotel en de doseergoten bevindt. Op basis van deze beeldinformatie reageert de weegautomaat, door bijvoorbeeld doelgericht afzonderlijke doseergoten aan te sturen. Overvulling kan op deze manier snel en automatisch worden opgelost. Ook kunnen productgaten worden vastgesteld en opgelost. Bovendien kan vastgekleefd product worden gelokaliseerd en door het nemen van passende maatregelen automatisch worden verwijderd.

Het voordeel van de weegautomaat met camerabewaking is duidelijk. Dankzij de automatische reactie op de beeldgegevens, waarborgt deze systeemnoviteit het gecontroleerd vullen van de weegbak. De optimalisatie van de productstroom geeft een constantere dosering en daardoor meer combinatiemogelijkheden als resultaat. Dit leidt weer tot een hogere capaciteit en een betere nauwkeurigheid. Vooral bij het afwegen van moeilijke producten zoals vlees of salade, zorgt de innovatie van Multipond voor meetbare verbeteringen.

www.multipond.nl