HomeNieuws"Meten is weten, maar testen moet geen pesten worden"

“Meten is weten, maar testen moet geen pesten worden”

“Meten is weten, maar testen moet geen pesten worden”, deze uitspraak kon op veel bijval rekenen tijdens de Algemene Ledenvergadering van het NVC Nederlands Verpakkingscentrum afgelopen donderdag. Centraal stond de toekomst van het testen van verpakkingen en verpakkingsmaterialen. Zeven toonaangevende testinstituten deelden hun inzichten met afnemers van testen en (mede)gebruikers van testresultaten in een unieke plenaire discussie, waaraan zeventig experts deelnamen. Gastheer was TNO Triskelion, de andere zes testinstituten waren Rycobel, Eurofins, Intertek, IGT, IPS en SGS.

Het verpakkingstesten wordt steeds belangrijker nu de maatschappelijke vraag naar het onderbouwen van verpakkingskeuzes toeneemt. Een bekend voorbeeld vormt het ‘voorzorgsbeginsel' in de levensmiddelen; een fabrikant moet van tevoren in kaart brengen in welke mate de verpakking risico’s met zich meebrengt voor de voedselveiligheid. Ook op het gebied van gevaarlijke goederen (UN-geclassificeerd) of het garanderen van de stabiliteit van ladingen worden steeds meer eisen gesteld.

Tevens worstelt het bedrijfsleven met stijgende kosten en de vraag welke testen nu écht nodig zijn. Ook de normalisatie van testmethoden en de reproduceerbaarheid van de gemeten testresultaten zijn onderwerp van discussie. Betere (internationale) afspraken en wellicht ook intelligente modellen om het gedrag van verpakkingen en verpakkingsmaterialen in diverse omstandigheden te kunnen voorspellen, bieden hier perspectief.

De ledenvergadering werd afgesloten met een positieve toekomstvisie. Niemand weet exact wat de toekomst gaat brengen, maar met het NVC-lidmaatschap kunnen alle bedrijven (testinstituten, afnemers, gebruikers) in overleg met de andere 550 leden wél hun steentje bijdragen aan de gezamenlijke toekomst van het verpakkingstesten. Zo werken we samen aan de toekomstige innovaties in het testen van verpakkingen en
verpakkingsmaterialen.

Kijk voor meer informatie op www.nvc.nl.

Foto: Rycobel