HomeNieuws"Meer onderzoek nodig naar effecten van microgolven op migratie van stoffen uit...

“Meer onderzoek nodig naar effecten van microgolven op migratie van stoffen uit verpakkingen”

Er blijkt meer onderzoek nodig omtrent het gebruik van plastic levensmiddelenverpakkingen in de microgolfoven. Met name als dit meermalig gebeurt met één verpakking. Daarbij dient niet alleen rekening te worden gehouden met het type levensmiddel dat wordt verwarmd, maar ook met de condities die de consument oplegt: denken we maar aan te lange of te hevige opwarmingstrajecten. Deze kunnen ertoe leiden dat meer afbraakproducten worden gevormd in de verpakking; deze kunnen dan in het levensmiddel terechtkomen. Dat meldt de website Engineeringnet.be op basis van publicaties van FoodGate, Critical Reviews in Food Science and Nutrition en Pack4Food.

Een van de resulterende afbraakproducten die in studies vaak terugkeert is benzeen. Er bestaat geen specifieke migratielimiet in Europese wetgeving voor benzeen, daar dit initieel niet in het verpakkingsmateriaal mag voorkomen.

Ook afbraakproducten van enkele weekmakers worden vermeld. Bij verpakkingen voor meermalig gebruik dient hier ook vermeld te worden dat deze dikwijls in de vaatwasser terechtkomen. Dit geeft blootstelling aan hogere temperaturen, gecombineerd met alkalische pH, wat de migratie nog kan bevorderen.

Ook bij verpakkingen voor eenmalig gebruik is nog onderzoek nodig naar de vorming van afbraakproducten tijdens opwarming in microgolf én andere behandelingen (vb. hoge druk, bestraling, koud plasma behandeling,…).

Verder bleek uit het overzichtsartikel dat het zeer moeilijk is om individuele studies met elkaar te vergelijken, daar er zodanig veel verschillende parameters zijn die het effect van microgolven beïnvloeden: tijd, materiaal, type en concentratie additieven, type levensmiddel, etc.

Bron: FoodGate/Critical Reviews in Food Science and Nutrition/Pack4Food/ Engineeringnet.be