HomeDossiersDuurzaamheidKIDV publiceert factsheet met informatie over drankenkartons

KIDV publiceert factsheet met informatie over drankenkartons

Het KIDV heeft een factsheet over drankenkartons gepubliceerd. Hierin staat informatie over de inzameling, sortering en recycling van deze verpakkingen en welke duurzaamheidsaspecten daarbij een rol spelen. Uitgelegd wordt waarom drankenkartons volgens het KIDV de kwalificatie ‘redelijk recyclebaar' hebben en wat de knelpunten zijn.

Drankenkartons worden in het ‘Besluit beheer verpakkingen' omschreven als ‘verpakkingen die geschikt zijn voor het verpakken van vloeibare levensmiddelen, die voor ten minste 70 procent uit papier en karton en voor het overige uit een ander materiaal of andere materialen bestaan'. Ze worden in Nederland toegepast om met name vloeistoffen te verpakken, zoals zuivelproducten, sappen, soepen, sauzen en waters. Typisch voor Nederland is dat ook dikke zuivelproducten (bijvoorbeeld yoghurt en vla) in drankenkartons wordt verpakt. Door de grotere hoeveelheid restproduct levert dit uitdagingen op in de sortering en recycling.

Volgens onderzoek van Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) was het recyclingpercentage van drankenkartons 31 procent in 2020. Alleen de papiervezels werden gerecycled; die worden overigens niet toegepast in nieuwe drankenkartons, maar in hygiënepapier en karton. De zogenaamde Poly Al-fractie wordt momenteel op industriële pilotschaal gerecycled. PolyAl is de combinatie van kunststof en aluminium die in drankenkartons wordt toegepast als barrièrelaag voor bijvoorbeeld sappen. Als inzameling, sortering en recycling volledig zijn opgeschaald en geoptimaliseerd, dan kan volgens WFBR – uitgaande van de cijfers van 2020 – een recyclingpercentage van maximaal 52 procent worden behaald.

Lees verder