HomeNieuwsBedrijven en personenJazz.legal helpt een weg te banen door het juridische landschap

Jazz.legal helpt een weg te banen door het juridische landschap

In een recent arrest van 29 maart 2023 sprak het EU Gerecht zich uit over de merkrechtelijke bescherming van verpakkingen. De vraag was of een EU-merk dat bestaat uit een tweedimensionale voorstelling van een snoepverpakking als merk geregistreerd kan worden. De houder wilde een cilindrische container met golvende lijnen als merk registreren voor allerlei snoepgoed.

In principe kan de vorm van een verpakking gekwalificeerd worden als merk in de EU als die vorm de waren van de betrokken onderneming kan onderscheiden van die van andere ondernemingen. Kortom, er moet sprake zijn van onderscheidend vermogen. Voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen worden dezelfde criteria gehanteerd voor alle soorten merken: het maakt geen verschil of het een woord, een geluid of een verpakking is.

Maar eerder werd wel al geoordeeld dat de perceptie van de gemiddelde consument over een driedimensionaal merk voor een verpakking anders zal zijn dan bij een woord- of beeldmerk. Het is namelijk niet gebruikelijk voor de gemiddelde consument om de oorsprong van de waren te veronderstellen op basis van hun vorm of die van hun verpakking, zonder enig grafisch of tekstueel element. Daarom kan het moeilijker zijn om te besluiten tot onderscheidend vermogen bij een dergelijk driedimensionaal merk dan bij een woord- of beeldmerk.

Het Gerecht oordeelt nu dat dit ook in het huidige geval geldt, waarbij het merk een beeldmerk is dat bestaat uit de tweedimensionale weergave van de verpakking.

De beoordeling inzake het onderscheidend vermogen moet gebeuren aan de hand van de waren of diensten waarvoor inschrijving wordt aangevraagd (hier: snoepgoed) én van de perceptie van die waren of diensten door het relevante publiek. Daarom oordeelde het Gerecht dat het merk geen enkel gedenkwaardig element bevatte omwille van de typische aanbiedingsvorm binnen de sector van de betrokken waren. Anders gezegd: de consument zal niet herkennen wiens snoep in dergelijk potje wordt verkocht. Zelfs indien de afbeelding van de verpakking wordt beschouwd als een complexe geometrische figuur, blijft het noodzakelijk dat het ook kenmerken bezit die voor het relevante publiek eenvoudig herkenbaar zijn, zodat deze worden opgevat als een aanduiding van de commerciële oorsprong van de betrokken goederen.

Dit arrest toont het belang van het creëren van onderscheidend vermogen bij het ontwerpen van verpakkingen en branding. Jazz.legal helpt jou graag verder.

www.jazz.legal