HomeNieuwsBedrijven en personenJaarvergadering NVC in teken van kenniseconomie verpakken

Jaarvergadering NVC in teken van kenniseconomie verpakken

nvcDe Jaarvergadering van het Nederlands Verpakkingscentrum (NVC) die dit jaar plaats vindt op 26 november, staat geheel in het teken van de kenniseconomie van het verpakken. Gastheer van de bijeenkomst is ING, de veelbesproken bank-verzekeraar. Het branche-team Industrie van ING is een van de ruim 550 lidbedrijven van de vereniging, die werd opgericht in 1953. De locatie van de NVC Jaarvergadering is ING Haagse Poort te Den Haag. Het openbare deel van de vergadering begint om 16.30 uur.

Centraal staat de vraag hoe het verpakken in Nederland zich verder innovatief en duurzaam kan ontwikkelen. In alle scenario’s is een goed functionerende kenniseconomie cruciaal.

Het NVC stimuleert de ontwikkelingen zowel in het reguliere onderwijs (met de unieke NVC Leerstoel Packaging Design en Management) als in het postreguliere onderwijs met open opleidingen en in-company trajecten. Ook zijn in 2009 weer een aantal innovatieprojecten gestart, ondermeer op het gebied van packaging design for recycling, testen van verpakkingen, accessible design en het toepassen van RFID-chips in de versfood-keten. NVC Bedrijfsinformatie ontsluit de relevante informatiebronnen op het gebied van verpakken wereldwijd, tegen zo laag mogelijke kosten.

Kennis van zaken is ook van belang als er internationaal afspraken gemaakt moeten worden. Twee weken na de NVC-bijeenkomst zal een vertegenwoordiger van de vereniging als hoofd van de Nederlandse delegatie deelnemen aan de bijeenkomst voor de ontwikkeling van de wereldnormen voor verpakkingspreventie en –recycling te Stockholm. Op basis van een krachtige Nederlandse kenniseconomie in verpakken wordt aldaar samengewerkt met zusterinstituten uit China, Japan, Zuid-Korea en een tiental andere toonaangevende landen.

De NVC Jaarvergadering is toegankelijk voor geïnteresseerden; vooraanmelding bij het NVC verenigingsbureau is vereist (zie www.nvc.nl).