HomeNieuwsExtra fiscaal voordeel blijft in 2010

Extra fiscaal voordeel blijft in 2010

senternovem-logoVoor wie komend jaar investeert in milieuvriendelijke technieken gelden opnieuw fiscale voordelen. Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) regeling stimuleert de overheid investeringen in milieuvriendelijke technieken. De tijdelijke verhoging voor een groot aantal bedrijfsmiddelen op de Milieulijst blijft gehandhaafd. Middels een tijdelijke regeling kunnen bepaalde ondernemingen in aanmerking komen voor 20 procent extra MIA.

Op de Milieulijst staan alle milieuvriendelijke investeringen die in aanmerking komen voor MIA en Vamil. De lijst wordt jaarlijks aangepast. De Milieulijst 2010 is op 21 december 2009 gepubliceerd in de Staatscourant.

MIA en Vamil zijn fiscale stimuleringsregelingen van de ministeries van VROM en Financiën. Milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kunnen in aanmerking komen voor beide regelingen, of voor één van de regelingen. Via de MIA kunnen ondernemers tot 40 procent van de investeringskosten voor een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel aftrekken van de fiscale winst. Met de Vamil kunnen bedrijven zelf bepalen wanneer ze de investeringskosten van een bedrijfsmiddel afschrijven. Dat levert een liquiditeits- en rentevoordeel op. SenterNovem voert de MIA en Vamil uit.

Meer informatie over MIA/Vamil is te vinden op www.senternovem.nl/miavamil.

Bron: Verpakking Totaal