HomeDossiersDuurzaamheidEuropese Unie scherpt eisen voor reductie verpakkingsafval aan

Europese Unie scherpt eisen voor reductie verpakkingsafval aan

De komende maanden komt er meer duidelijkheid over de ‘Packaging and Packaging Waste Regulation' die de Europese Unie volgend jaar wil invoeren. Op basis van de voorstellen uit 2022 is te verwachten dat de nieuwe regulering grote impact heeft op verpakkingsproducenten. De aangescherpte eisen met betrekking tot het hergebruik van verpakkingsmaterialen vergen aanpassingen in productportfolios, creëren mogelijk substitutie-effecten en vragen om een andere kijk op sourcing. Ook de verpakkers – de voedingsindustrie is een grootverbruiker van verpakkingsmaterialen – zullen aan de slag moeten om aangepaste verpakkingen te incorporeren in hun bedrijfsvoering, zo meldt Rabobank.

In Nederland verbruiken we jaarlijks ongeveer drie miljoen ton verpakkingsmateriaal. Een groot deel daarvan – denk aan glas, blik en PET-flessen – wordt hergebruikt. Ruim 700 kiloton gooien we echter weg. Dat zijn meer dan 14.000 vrachtauto’s vol met afgedankt karton, papier, plastic, glas, hout en blik. In de EU gaat het jaarlijks om bijna 30 miljoen ton aan weggegooid verpakkingsmateriaal. Het is dus niet vreemd dat de EU probeert om deze afvalberg te reduceren. In november 2022 presenteerde ze in het kader van de European Green Deal-doelstellingen een voorstel voor de Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR). Deze ‘regulation’ is een zwaardere opvolger van de Packaging and Packaging Waste Directive uit 1994.

De afspraken en maatregelen kunnen nog wijzigen en het duurt nog wel even voordat ze daadwerkelijk worden ingevoerd, maar de verwachte impact op de verpakkingsindustrie én grootverbruikers zoals de voedingsmiddelensector is groot. De voorgestelde PPWR behelst een aanscherping van de regelgeving om de hoeveelheid verpakkingsafval in de EU terug te dringen.

Het Europese parlement gaat de komende maanden in overleg met de lidstaten over de reeds ingediende opmerkingen en suggesties bij het voorstel dat nu op tafel ligt. De definitieve regulation wordt pas in de lente van 2024 verwacht. Daarna zal het nog zes tot twaalf maanden duren voor de afspraken in de verschillende nationale wetgevingen zijn opgenomen.

Lees verder