HomeNieuwsDuurzamer verpakken met Royal Tape van BührmannUbbens

Duurzamer verpakken met Royal Tape van BührmannUbbens

royal-tapeBührmannUbbens Packaging voert onder de naam Royal Tape een aanzienlijke materiaalreductie door op een groot gedeelte van haar verpakkingtapes. Met minder materiaal biedt de verpakkingspecialist dezelfde, vertrouwde kwaliteit. Maar liefst 32 verschillende magazijnartikelen van de hoogwaardige kwaliteitstape zullen een reductie ondergaan. Sinds september bevatten de Royal Tape verpakkingstapes 4 procent minder materiaal. In de praktijk betekent dit dat tapes met een rolbreedte van 50 mm terug gaan naar 48mm.

De reductie is uiteraard uitvoerig getest op behoud van stevigheid en kleefkracht. Duurzaam verpakken zal de komende jaren een vlucht gaan nemen. BührmannUbbens Packaging neemt haar taak op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus. Daarom is gekozen voor een uitgebreid productassortiment met verantwoorde keuzes. Hierin zijn behalve Royal Tape, onder andere gerecyclede en te recyclen producten opgenomen. Duurzaam verpakken betekent in onze visie: dezelfde hoogwaardige kwaliteit maar minder afval, wat in veel gevallen tevens kostenreductie voor de ondernemer oplevert.

Bron: Verpakken-Totaal