HomeNieuwsDrempel verpakkingsbelasting naar 50.000 kilogram

Drempel verpakkingsbelasting naar 50.000 kilogram

nvcIn een Memorie van toelichting op de plannen van de regering voor 2010 staat weergegeven wat er aan de verpakkingenbelasting gewijzigd zal worden. Het kabinet verhoogt de drempel binnen de verpakkingenbelasting van 15.000kg naar 50.000kg. De verhoging van de drempel heeft ook gevolgen voor de tarieven die eveneens met ingang van 1 januari 2010 zullen wijzigen. De verhoging van de drempel betekent een derving van €16 miljoen aan opbrengst.

Dit bedrag is verdisconteerd in een verhoging van de tarieven, waarbij elk tarief, na toepassing van de inflatiecorrectie, per materiaalsoort met 8,4% is verhoogd.

Ook het Besluit ‘beheer verpakkingen en papier en karton’ dient dan te worden aangepast bij verhoging van de drempel. Wel is essentieel dat VROM over voldoende gegevens blijft beschikken om aan de Europese Commissie een verantwoorde rapportage te kunnen verstrekken over op de markt gebrachte hoeveelheden verpakkingen en om te kunnen bepalen of producenten en importeurs de recyclingpercentages voor verpakkingsafval halen, waartoe zij op grond van het Besluit verpakkingen verplicht zijn. Mocht blijken dat er onvoldoende gegevens beschikbaar komen voor een verantwoorde rapportage, dan zal een voorziening worden getroffen.

Naast de verhoging van de drempel van de verpakkingenbelasting voorziet het wetsvoorstel in een uitbreiding van de toegang tot de vermindering in verband met indirecte export (de exportvermindering). Voortaan heeft ook een buitenlandse ondernemer, die in Nederland verpakte producten ter beschikking krijgt waarop verpakkingenbelasting drukt welke hij vervolgens exporteert (indirecte export), recht op de exportvermindering.

Bron: NVC