HomeMachinesEtiketteren en printenDomino stemt naleving van regelgeving af op GS1-integratie

Domino stemt naleving van regelgeving af op GS1-integratie

Elk jaar lopen zo'n 48 miljoen mensen in de VS voedselvergiftiging op, met als gevolg ongeveer 128.000 ziekenhuisopnames en 3.000 sterfgevallen. Deze cijfers hebben grote gevolgen voor de volksgezondheid, die grotendeels voorkomen kunnen worden met de juiste traceerbaarheidsmaatregelen.

Met de nieuwste herziening van de Food Safety Modernization Act (FSMA 204) hoopt de FDA de voedselveiligheid in de VS drastisch te verbeteren. Door datagestuurde transparantie en verantwoording binnen de voedselketen te verbeteren, wordt de focus verschoven naar preventie van aan voedsel gerelateerde ziekten.

De uiterste implementatiedeadline is 20 januari 2026. Organisaties hebben daarmee voldoende gelegenheid om naleving van FSMA 204 af te stemmen op de wereldwijde overstap in de sector naar het gebruik van 2D-barcodes op verkooppunten. Door deze twee ontwikkelingen te combineren kunnen merken veranderingen stroomlijnen en extra verstoring voorkomen. Bovendien bereiken ze met traceerbaarheid zo meer dan alleen naleving van regelgeving. Adem Kulauzovic, Director of Automation bij Domino Printing Sciences, licht dit toe.

In sectie 204 van de Food Safety Modernization Act heeft de FDA registratievereisten voor traceerbaarheid toegevoegd voor bedrijven die bepaalde risicovolle voedselproducten produceren, verwerken, verpakken of opslaan. FSMA 204 geldt voor alle bedrijven die werken met voedingsmiddelen die op de Food Traceability List staan, waaronder kaas, verse, onbewerkte eieren, notenboter, verse groenten en fruit, vis, schelp- en schaaldieren en kant-en-klare salades.

Volgens de wetgeving moeten bedrijven buiten de VS die werken met producten voor eindconsumptie binnen de VS aan dezelfde traceerbaarheidsvereisten voldoen als bedrijven die in de VS zijn gevestigd. De VS importeert momenteel ongeveer 15% van zijn voedingsmiddelen, waaronder 32% van zijn verse groenten, 55% van zijn verse fruit en 94% van alle vis, schaal- en schelpdieren die jaarlijks worden geconsumeerd.

FSMA 204 bepaalt dat bedrijven gegevens moeten bijhouden en verwerken in verband met Critical Tracking Events (CTE's). CTE's verwijzen naar stadia binnen de leveringsketen met het grootste risico op voedselveiligheidsincidenten. Die stadia omvatten alles van de oorspronkelijke oogst van onbewerkte producten tot het punt waarop een gebruiksklaar eindproduct voor de verkoop wordt ontvangen, bijvoorbeeld in een supermarkt of retailer.

Door CTE's te volgen, hebben bedrijven sneller zicht op de bron van de verontreiniging of op problemen met de voedselveiligheid of kwaliteit die zich mogelijk tijdens het producttraject van boer tot bord voordoen. Bij incidenten kan er dan snel en efficiënt worden gereageerd.

Bedrijven worden verplicht een register met Key Data Elements (KDE's) bij te houden om CTE's effectief te kunnen volgen. De precieze informatie zal per situatie verschillen, maar batchcodes voor traceerbaarheid vormen de basis voor de voorgestelde vereisten. Met deze codes kunnen voedingsmiddelen in de hele leveringsketen worden geïdentificeerd.

Organisaties die hierdoor geraakt worden, moeten systemen hebben om gegevens op belangrijke punten in hun leveringsketen te verzamelen en te delen. Ook moeten ze de gegevens twee jaar bewaren nadat een voedingsmiddel is verkocht of gedistribueerd. Alle traceerbaarheidsinformatie moet ook toegankelijk zijn voor de FDA, in elektronische vorm, waar nodig binnen 24 uur nadat hierom is gevraagd. Niet-naleving kan leiden tot civiele rechtsprocedures, maar ook tot strafrechtelijke vervolging.

FSMA 204 werd officieel van kracht in januari 2023. Organisaties die hierdoor geraakt worden, hebben drie jaar de tijd om aan de voorschriften te voldoen, met als deadline 20 januari 2026. Deze verlenging biedt ruimte om uitgebreide voorbereidingen te treffen en traceerbaarheidsoplossingen binnen de hele leveringsketen te implementeren.

Bedrijven kunnen met hun traceerbaarheidsregistratie aan de FSMA 204-richtlijnen voldoen door alle noodzakelijke KDE's te verzamelen en gegevens te registreren als onderdeel van bredere codeer- en markeeractiviteiten.

De eerste stap is vaststellen waar in de leveringsketen gegevens niet worden geregistreerd en samenwerken met de aanwezige partners om dat wel te doen. Voor de gegevensregistratie zijn meerdere systemen nodig die met elkaar communiceren. Bedrijven moeten daarom kiezen voor codeer- en markeersystemen die interconnectiviteit met andere apparatuur mogelijk maken. Op die manier worden gegevens in de hele leveringsketen gevolgd en geregistreerd.

De volgende stap is om ervoor te zorgen dat het uiteindelijke consumentenproduct via het printen van variabele data teruggekoppeld kan worden aan de gegevens waar de FDA om vraagt. Bedrijven voegen nu al variabele data aan producten en verpakkingen toe, zoals datumcodes. In sommige gevallen is er maar een kleine wijziging in de huidige codeer- en markeersystemen nodig om batchinformatie toe te voegen. Een van de manieren om variabele data te implementeren is via een scanbare 2D-code, zoals een QR-code powered by GS1.

Hoewel een scanbare code geen vereiste van FSMA 204 is, levert de verbeterde traceerbaarheid van deze codes wel mogelijk aanvullende voordelen op. Bedrijven die FSMA-traceerbaarheidsdata willen opnemen in een QR-code powered by GS1 hebben de kans om naleving van de FSMA af te stemmen op de overstap in de sector naar 2D-barcodes op verkooppunten in winkels.

Door deze twee ontwikkelingen te combineren, vermijden bedrijven het risico om later aanvullende wijzigingen te moeten doorvoeren. De voordelen omvatten echter veel meer dan alleen de integratie van twee soorten technologieën faciliteren.

Machineleesbare 2D-codes zijn beter bestand tegen beschadiging of aantasting binnen de leveringsketen dan lineaire barcodes of normaal leesbare tekst. Dat maakt het makkelijker voor bedrijven om producten te volgen en beschermt consumenten tegen het risico op door voedsel overgedragen ziekten – een van de belangrijkste doelen van FSMA 204. Door unieke productgegevens aan scanbare 2D-codes toe te voegen, kunnen bedrijven consumenten voorzien van aanvullende informatie. Denk aan automatische waarschuwingen over mogelijke voedselveiligheidsincidenten of terugroepacties van mogelijk onveilige voedingsmiddelen op het moment dat ze een code scannen.

Om de voordelen van 2D-codes en het printen van variabele data te maximaliseren, moeten bedrijven ervoor zorgen dat de gekozen codeertechnologie de snelheid en doorvoer van hun productielijnen bijhoudt. Daarnaast moet de printkwaliteit goed genoeg zijn om scanbare 2D-codes te produceren die in de sector worden geaccepteerd. De nauwkeurigheid van data is ook essentieel.

Bedrijven doen er goed aan om samen met toonaangevende leveranciers van codeer- en markeersystemen ervoor te zorgen dat hun codeeroplossingen hier aan voldoen. Ook zouden ze vision-inspectiesystemen moeten implementeren om te waarborgen dat alle 2D-codes correct en scanbaar zijn op het moment van printen.

Een vertrouwde leverancier van printoplossingen voor variabele data kan normaal gezien een compleet, gesloten codeer- en controlesysteem leveren. Hiermee stemt u naleving van FSMA 204 naadloos af op de wereldwijde migratie naar 2D-codes.

www.dominobenelux.com