HomeMachinesAandrijven en besturenCSi minimaliseert montagetijd voor conveyors

CSi minimaliseert montagetijd voor conveyors

CSi, leverancier van volledig geïntegreerde material handlingsystemen, heeft met tijdstudies in een pilotproject laten zien dat de tijd die nodig is voor de installatie en inbedrijfstelling van conveyors bij de klant met minimaal 40 procent kan worden beperkt. Hierdoor worden volgens het bedrijf zowel de projectkosten als de verstoringen in het proces bij de klant verminderd. CSi heeft actief gezocht naar oplossingen om de tijd voor installatie en inbedrijfstelling te minimaliseren en heeft daar met succes de eerste stappen in gezet.

Projecten waarbij apparatuur geplaatst moet worden in productiebedrijven hebben doorgaans een relatief lange periode nodig voor installatie en inbedrijfstelling ter plaatse. Dit verstoort de productieketen gedurende een langere tijd. Het tijdschema van productbatches moet worden gewijzigd, er moet ruimte beschikbaar worden gesteld, extra maatregelen moeten worden genomen met betrekking tot veiligheid en productkwaliteit, terwijl er tegelijkertijd nog geen voordelen van het nieuwe systeem te behalen zijn. Redenen genoeg om te werken aan oplossingen die deze periode kunnen inkorten.

CSi heeft verschillende aanpassingen in haar conveyors en werkwijze doorgevoerd en getest om dit mogelijk te maken. Er is bijvoorbeeld gebruik gemaakt van verbindingen om gestandaardiseerde conveyormodules aan elkaar te koppelen. Daarnaast is er werk verschoven van de installatiefase naar de assemblage, zodat bijvoorbeeld bekabeling, bedrading en i/o-testen bij CSi in de fabriek worden uitgevoerd in plaats van bij de klant. Maar ook door het gebruik van hightech digitale middelen om het werk ter plaatse voor te bereiden, zoals 3D-metingen en uitlijning van conveyors, kan veel tijd worden gewonnen. Een ander voordeel van deze conveyor is dat hij op een later tijdstip eenvoudig kan worden verplaatst binnen de fabriek van de klant. Het modulaire ontwerp is dus toekomstbestendig.

De eerste verbeteringen en wijzigingen zijn in een pilotproject geïmplementeerd. Een tweede pilotproject, waarbij meer verbeteringen zullen worden toegepast, is in voorbereiding. In het eerste pilotproject heeft CSi zich gericht op de verbetering van het installatieproces en het ontwerp van de conveyors. In de volgende projecten wordt meer gefocust op het aanpassen van de toevoerketen bij de nieuwe werkwijze. Het uiteindelijke doel is om een tijdsreductie van 85 procent te behalen, vergeleken met de traditionele werkwijze. De gekozen methode laat zien dat CSi naar eigen zeggen voortdurend bezig is met innovatie.

Kijk voor meer informatie op www.csiportal.com.