HomeDossiersE-commerceBuitenlandse webwinkels gaan ook betalen voor recycling verpakkingen

Buitenlandse webwinkels gaan ook betalen voor recycling verpakkingen

Bedrijven die verpakte producten op de markt brengen, zijn wettelijk verplicht te zorgen voor het inzamelen en recyclen van de verpakkingen: de zogenoemde producentenverantwoordelijkheid. In de praktijk gebeurt dit via het betalen van de afvalbeheersbijdrage aan Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Vanaf 1 januari 2018 zijn in het buitenland gevestigde webwinkels ook verplicht om een Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen te betalen als ze aan Nederlandse consumenten leveren, meldt Thuiswinkel.org in een artikel op haar website.

Bedrijven (waaronder webwinkels) moeten de afdracht betalen als ze per jaar meer dan 50.000 kilogram aan verpakkingen in Nederland op de markt brengen. Een doos weegt gemiddeld ongeveer 400 gram, dus de wet geldt voor bedrijven die ruim 100.000 dozen per jaar verzenden. Zij moeten zich dan aanmelden bij het Afvalfonds Verpakkingen en aangifte doen van het gewicht van hun verpakkingen.

De verkoop op afstand aan consumenten groeit substantieel. Om deze reden moeten nu ook buitenlandse webwinkels de bijdrage betalen. Deze groei zorgt namelijk ook voor een toename van het verpakkingsafval. Bovendien wil het Afvalfonds Verpakkingen een gelijk speelveld creëren tussen bedrijven die in Nederland gevestigd zijn of hier een vaste inrichting hebben en buitenlandse bedrijven. Het gaat hierbij specifiek om het verkopen van verpakte producten aan consumenten (b2c). Bij leveringen aan bedrijven (b2b) is de onderneming die in Nederland is gevestigd of hier een vaste inrichting heeft bijdrageplichtig op het moment dat deze de producten aanbiedt aan Nederlandse consumenten.

www.thuiswinkel.org

Bron: Thuiswinkel.org