HomeNieuwsBedrijven en personenVan inkoop tot distributie

Van inkoop tot distributie

sligroHet is een misvatting dat de kerstpakkettenhandel seizoenswerk is. Het hele jaar door worden hier werkzaamheden voor verricht. In januari worden de nieuwste manden, tassen, kandelaars en serviesgoed al ingekocht en in juni ver­schijnen de eerste grote orders ten tonele.Momenteel worden in een enorme hal van de horecagroothandel Sligro, duizenden pakketten aan de lopende band inge­pakt. Met 45 vestigingen in heel Nederland, waaronder één in Deventer, vraagt de verwerking van kerstpakketten hier om een zeer strakke organisatie.

Wilco Jansen, hoofd communicatie van het hoofdkantoor in Veghel, vertelt dat de groothandel werkt met een grote groep inkopers, ieder gespecialiseerd in een bepaalde productgroep, bijvoorbeeld kof­fie of pasta. ‘Ze kopen voor het hele assortiment in, maar letten daarbij ook op producten die geschikt zijn voor de kerst­pakketten', aldus Jansen.

‘Dit gaat altijd in samenwerking met de mensen die zijn gespecialiseerd in de verkoop, productie en distributie van kerstpakketten.' De afname begint al aan het begin van de zomer. ‘Klanten in deze periode zijn de grote organisaties die over het algemeen iets bijzonders willen', legt Jansen uit.

‘Bijvoorbeeld een tas in de kleuren van de huisstijl en het bedrijfslogo erop gedrukt.' Meestal gaat dat in samenwerking met de inkopers in het buitenland. De tassen worden daar gemaakt en verscheept naar Nederland.

‘We kopen wereldwijd in en dan met name de non-foodproducten', aldus Jansen. ‘Dat kan de verpakking zelf zijn, zoals manden, tassen of koffers, maar ook kaarsen, kandelaars of serviesgoed. Het gaat om grootschalig productiewerk.' Ook voor het ‘ gewone' assortiment wordt op deze adressen ingekocht.

Zeventien showrooms

Sligro richt ieder jaar zeventien showrooms in voor de kerstartikelen, ver­deeld over het hele land. ‘Deze zijn sinds eind september operationeel, maar de showroom in Veghel eerder, omdat hier de grote spelers komen', zegt Jansen. Klanten kunnen ook via de website kerstpakketten bestellen.

‘Deze worden per direct in de leveringsplanning opge­nomen. Via internet bestellen is gemakke­lijk en snel, maar er is meer afstand en je bent je eigen adviseur. Dat kan een nadeel zijn. Het is belangrijk dat een cadeau past bij het bedrijf, maar ook bij de klanten en de werknemers. In een pakket voor een bouwbedrijf kun je bij­voorbeeld beter Belgische biertjes stop­pen dan een paar flessen dure wijn', schetst Jansen.

‘Tijdens de advisering kij­ken we ook heel zorgvuldig naar de ver­pakking. Mensen komen vaak met gewel­dige ideeën, maar als deze niet goed sta­pelbaar zijn en dus veel vloeroppervlak kosten, adviseren we vaak om een andere verpakking te kiezen, zoals een koffer of een tas.'

Centraal distributiecentrum

De productie en logistiek begint bij het centrale distributiecentrum in Veghel. ‘Alle producten worden geleverd op dit centrale punt, van waaruit wordt gedistri­bueerd naar de 45 vestigingen', zegt Jansen. ‘We beschikken hier over een aparte hal voor de kerstpakketten.'

Hier worden jaarlijks tussen de 800.000 tot een miljoen pakketten ingepakt. Tijdens de piek, van eind oktober tot vlak voor de kerst, werken hier afhankelijk van de samenstelling van de pakketten, tien tot twintig mensen aan iedere lopende band, met daarnaast alle overige werkzaamhe­den die je in een logistiek centrum vindt.

Twee stromingen

De kerstpakkettendistributie en het inpakken is onderverdeeld in twee stro­mingen. ‘In al onze vestigingen worden standaardpakketten neergezet, variërend van eenvoudig tot luxe. Deze worden als eerste ingepakt en bevoorraad in alle ves­tigingen. Klanten kunnen dan bijvoor­beeld één pakket voor de buurvrouw meenemen, maar ook vijftig voor alle medewerkers', legt Jansen uit.

‘Hiervoor wordt op dit moment al volop ingepakt.' Daarnaast zijn er de specifiek samenge­stelde pakketten. ‘Deze orders lopen tus­sendoor en worden opgeslagen tot het moment dat de ondernemer in kwestie de pakketten op de plaats van bestem­ming wil hebben. Voor alle situaties geldt dat de pakketten op een bepaalde dag, op een bepaald tijdstip, op de plaats van bestemming moeten zijn.

In de meeste gevallen is dat vlak voor de kerst, want bedrijven willen niet dat de pakketten twee weken voor kerst al in de gang staan', aldus Jansen. ‘Dat is een heel essen­tieel onderdeel van een kerstpakket, en juist iets waar veel mensen niet bij stil­staan.'

‘Bijna alles moet vlak voor de kerst worden uitgeleverd. Dat vraagt om een zeer zorgvuldige planning, veel overuren maken en extra vracht inhuren. Voor ons is het een voordeel dat klanten ervoor kunnen kiezen de pakketten rechtstreeks vanuit Veghel aangeleverd te krijgen, of via een vestiging in de buurt.'

Vanuit Veghel rijden grote opleggers naar de filialen. Van daaruit gaan kleinere vracht­wagens naar de klant toe. Momenteel is Sligro Deventer bezig om alle pakketten toonbaar in de groothandel neer te zetten, zodat de klant in één oog­opslag kan zien wat de mogelijkheden zijn.

Vestigingsdirecteur Mayco van Rhee onderstreept dat de kerstpakkettenver­koop een niet te onderschatten taak is. En dat terwijl Deventer niet één van de zeventien vestigingen is met een showroom, wat dus ook betekent dat er in de Hanzestad geen pakketten worden samengesteld.

‘We zijn een zelfbedie­ningsvestiging, maar bij afname van grote aantallen is het wel mogelijk de pakketten te laten bezorgen', aldus Van Rhee. ‘We hebben een folder waar de veertien stan­daardpakketten in staan, vijftien ‘impuls' themapakketten en veel verschillende geschenken.'

Bron: De Ondernemer