HomeNieuwsBedrijven en personenPapierindustrie scoort goed met energiebesparing

Papierindustrie scoort goed met energiebesparing

De Nederlandse papierindustrie slaagt erin flink energie te besparen door het gebruik van restwarmte, op het eigen bedrijfsterrein of via levering aan derden. De Koninklijke Nederlandse Vereniging van Papier- en kartonfabrieken (VNP) sloot zich kort na de lancering van het Warmtenetwerk dan ook aan bij dit platform. Het Warmtenetwerk stimuleert het gebruik van laagwaardige industriële restwarmte. Verder houdt het Kenniscentrum Papier en Karton in Arnhem zich bezig met hergebruik van warmte.

Papierfabriek Sappi in Maastricht is een goed praktijkvoorbeeld van het gebruik van restwarmte. Het bedrijf, onderdeel van het Zuid-Afrikaanse pulp- en papierconcern Sappi, richt zich op zwaardere kwaliteit grafisch papier. Samen met Essent exploiteert Sappi een warmtekrachtcentrale die beschikt over een 40 megawatt gasturbine en een 20 megawatt stoomturbine. In samenspraak met de gemeente en het energiebedrijf besloot Sappi overtollige warmte te leveren aan het stadskantoor van Essent en aan winkels, restaurants en woningen in de buurt. De restwarmte gaat per pijpleiding naar de warmte- en koudecentrale van Essent Warmte, waarna het warmtenet van het energiebedrijf de warmte verder distribueert.

Een derde van de warmte die Essent afneemt van Sappi wordt niet gebruikt voor klimatisering van gebouwen, maar voor opwekking van elektriciteit.

Bron: MD Weekly