Home Nieuws Verpakkingen 62% consumenten wil meer betalen voor verpakkingen met minder plastic

62% consumenten wil meer betalen voor verpakkingen met minder plastic

Zes op de tien (62%) Europese consumenten zeggen dat ze bereid zijn de daad bij het woord te willen voegen en meer te betalen voor levensmiddelen waarvan de verpakking minder plastic bevat. Een vergelijkbaar aantal (59%) zegt meer afval te sorteren en te recycleren dan vijf jaar geleden.

Wanneer Europeanen de keuze zouden krijgen tussen twee verpakkingsalternatieven voor een product met dezelfde kwaliteit, gaf een overweldigende meerderheid – negen op de tien respondenten (91,5%) – aan dat ze de verpakking met 85% minder plastic zouden kiezen. Op de vraag of ze 12½% meer zouden betalen voor de verpakkingsoptie met minder plastic, gaf 62% van de respondenten aan dat ze bereid waren dit te doen.

Dit is een greep uit de resultaten van het nieuwe onderzoek van DS Smith, Europa's toonaangevende duurzame verpakkingsbedrijf, dat vandaag is gepubliceerd. De bevindingen zijn het resultaat van een enquête die speciaal in opdracht van DS Smith uitgevoerd werd onder 3.395 respondenten in enkele van de belangrijkste markten van DS Smith (België, Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk). De enquête vond plaats in juli 2019 en had tot doel inzicht te krijgen in de opvattingen en gedragingen van de consument op het gebied van verpakkingen, recycling en afvalbeheer.

De respondenten in België waren het meest prijsgevoelig: iets meer dan de helft (54%) gaf aan bereid te zijn meer te betalen, terwijl de Polen er het meest voor openstonden (72%) om meer te betalen voor minder plastic in hun verpakkingen. De Britten en Duitsers lagen dichter bij het Europese gemiddelde, met respectievelijk 60 en 63 procent die zeiden bereid te zijn om meer te betalen.

Een overweldigende meerderheid van de ondervraagden – 86 procent – zegt dat milieukwesties de grootste uitdaging zijn voor de huidige samenleving en dat verpakkingen een van de grootste bronnen van zorg zijn voor consumenten in heel Europa, van Cardiff tot Krakau. De Duitsers voelen zich het meest ongerust over verpakkingen (83%), gevolgd door de Britten (78%), Belgen (73%) en Polen (71%).

Wat de verpakkingen zelf betreft, komt plastic in heel Europa duidelijk naar voren als het grootste zorgenkind, genoemd door ongeveer zeven op de tien respondenten. Dat is veel vaker dan de op een na meest verontrustende kwestie, de koffiecapsules, die door 6% wordt genoemd. Metalen verpakkingen (aluminium blikken en schalen, enz.) waren een punt van zorg voor 5% van de respondenten, en waterdicht gecoate verpakkingen voor vloeistoffen zoals melk en vruchtensappen voor 4% van de respondenten.

Anderzijds baren kartonnen verpakkingen de Europeanen het minst zorgen. Deze worden door slechts 1% van de respondenten in de vier landen genoemd.

Maar het goede nieuws is dat uit het onderzoek ook blijkt dat de recyclinggewoonten van de Europeanen aanzienlijk zijn verbeterd. Gemiddeld zes op de tien (59%) respondenten in de vier onderzochte markten zeggen nu méér afval te sorteren en te recycleren dan vijf jaar geleden. Dat is een meerderheid van de respondenten in alle landen – 62% in België, 64% in het VK en 65% in Polen – met uitzondering van Duitsland, waar slechts 44% zegt nu meer afval te sorteren en te recycleren dan vijf jaar geleden. Dit kan zijn omdat de sorteer- en recyclinggewoonten in die markt al stevig ingeburgerd waren, aangezien 53% van de ondervraagden daar zegt nu evenveel te sorteren en recycleren als vijf jaar geleden.

In een reactie op de bevindingen van het onderzoek zei DS Smith’s General Manager België, Bart Albrechts: “De overdaad aan verpakkingen en plastic verpakkingen baart de Europese consument grote zorgen – zozeer zelfs dat men nu bereid is meer te betalen voor minder plastic in de verpakkingen. De Europeanen zijn echt een stuk vooruitstrevender geworden en sorteren en recyclen meer dan vijf jaar geleden. Het is ook zeer bemoedigend dat ze er terecht van uitgaan dat kartonnen verpakkingen veel minder zorgwekkend zijn: het is een duurzaam verpakkingsalternatief voor plastic en zeer goed recyclebaar. In het belang van onze planeet moeten we een echte circulaire economie tot stand brengen waarin verpakkingen tot het absoluut noodzakelijke minimum worden ingeperkt en verpakkingen voor consumptiegoederen in toenemende mate worden gemaakt van recyclebare en gerecyclede materialen zoals karton.”

Uit het onderzoek is gebleken dat media-aandacht en de afschaffing van plastic zakken in winkels de twee belangrijkste factoren zijn voor de bewustwording van consumenten met betrekking tot verpakkingskwesties in heel Europa, genoemd door respectievelijk 30% en 26% van de consumenten.

Wanneer aan de respondenten gevraagd werd wat de grootste factoren zijn voor bewustwording rond verpakkingskwesties, zei 28% van de Belgische respondenten dat het sociaal problematisch is geworden om verpakkingen en het milieu te negeren. Dit is slechts de derde of vierde grootste factor in Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk.

Daartegenover staat echter dat België opvalt als het land waar een aanzienlijk aantal respondenten zegt zich geen zorgen te maken over verpakkingen – 16%, tegenover 12% in het VK, 9% in Duitsland en 8% in Polen.

Waarschijnlijk komt dat omdat er in dat land meer respondenten zijn die zeggen dat ze hun huishoudelijk afval systematisch sorteren: maar liefst 82% van de Belgen zegt dat te doen, vergeleken met 65% van de Duitsers, 54% van de Britten en 45% van de Polen.

De Belgen hebben er ook het meeste vertrouwen in dat ze over een adequate infrastructuur beschikken om de meeste soorten afval gemakkelijk te kunnen recycleren en ze staan bovenaan de Europese ranglijst als het gaat om de recycling van papier en karton, glas, plastic en de waterdichte pakken voor vloeistoffen. De Polen zijn er het minst zeker van dat zij voor deze categorieën over een toereikende infrastructuur voor recycling beschikken.

Download infografiek