Home Dossiers Coronacrisis Zorgen over tweede golf corona op economisch herstel nemen toe

Zorgen over tweede golf corona op economisch herstel nemen toe

Zorgen over een tweede golf van het coronavirus beginnen toe te nemen. Wat betekent dit voor het economisch herstel? Wereldwijd begint het virus weer om zich heen te grijpen. Nieuwe beperkende maatregelen zijn vooralsnog relatief mild en lokaal gericht. Maar angst kan al voldoende zijn om het prille economische herstel in de kiem te smoren. Beleggers maken zich hier duidelijk zorgen over.

Aandelenkoersen daalden flink op maandag vanwege zorgen over een tweede golf, al leek ook teleurstelling over de afwachtende houding van de Federal Reserve een rol te spelen. Hoewel de Federal Reserve vorige week heeft aangekondigd de rente waarschijnlijk niet te zullen verhogen tot eind 2023, hoopten veel beleggers daarbij nog op een uitbreiding van het opkoopprogramma. Daar kwam nog bij dat de Federal Reserve dinsdag een waarschuwing gaf aan het Amerikaanse congres dat de overheid ook meer zal moeten stimuleren om het economisch herstel gaande te houden. Ook onzekerheid over de aankomende verkiezingen in de VS begint voor beleggers een belangrijker thema te worden.

Ook in Europa maakt men zich zorgen. Terwijl het aantal besmettingen oploopt, blijkt uit de laatste enquêtecijfers over de economie hoe kwetsbaar het herstel is. Het consumentenvertrouwen in de eurozone steeg in september van -14,7 naar -13,9, wat een kleine verbetering is ten opzichte van voorgaande maanden. Hoewel het consumentenvertrouwen nog steeds stijgt, is de snelheid van het herstel er duidelijk uit. Ook staat de index historisch gezien op een laag niveau. Dit duidt op voorzichtigheid onder consumenten.

Ook de eerste resultaten van de inkoopmanagersenquêtes (PMI) die deze week uitkwamen leiden tot zorg over het herstel. Het algemene cijfer zakte terug tot net boven de 50, hetgeen stagnatie van het herstel aangeeft. Dit was vooral te wijten aan een afnemende vraag naar diensten. Voor de dienstensector viel de index terug tot onder de 50 (naar 47,6), wat duidt op verslechterende marktomstandigheden. Deze cijfers blijven moeilijk te interpreteren in deze tijden. De afgelopen maanden waren de PMI cijfers veel negatiever dan wat we uiteindelijk terug zagen in de economische cijfers. Het is daarom nog maar de vraag in hoeverre we ook daadwerkelijk een krimp zullen zien in de dienstensector. Echter, de daling van het cijfer en het feit dat veel respondenten hierbij de tweede besmettingsgolf noemden als onderbouwing baart zorgen over de groei. Temeer omdat de dienstensector goed is voor bijna driekwart van de economische activiteit binnen het eurogebied. Het lichtpunt uit de PMI was dat het herstel van de industrie vooralsnog doorzet. De index voor september ligt op 56,8, dat is meer dan een punt hoger dan het cijfer voor augustus.

Zowel het consumentenvertrouwen als de PMI schetsen een beeld van een kwetsbaar herstel. Verandering van gedrag door het virus en scherpere anti-coronamaatregelen kunnen het herstel doen stokken. Dit maakt dat de stijging in het aantal besmettingen de komende tijd onder een vergrootglas zal liggen.

www.ing.nl