HomeMaterialenVerpakkingsmaterialenWUR doet onderzoek naar voedselveilige en circulaire materialen

WUR doet onderzoek naar voedselveilige en circulaire materialen

Europese en nationale overheden streven naar een circulair gebruik van materialen dat ontkoppeld is van fossiele grondstoffen. Dit is vooral lastig bij voedselverpakkingsmaterialen, die aan de hoogste veiligheidsnormen moeten voldoen. Met een multidisciplinaire aanpak en unieke kennis van zowel verpakkingsmaterialen als voedsel ondersteunt Wageningen Food & Biobased Research bedrijven die op zoek zijn naar meer circulaire oplossingen.

Meerdere bedrijven hebben beloofd tegen 2025 alleen recyclebare, herbruikbare en composteerbare verpakkingen te produceren. Sommige streven zelfs naar een volledig circulaire economie tegen 2050. Om volledige circulariteit te bereiken moeten alle verpakkingen maximaal worden hergebruikt en/of gerecycled. Verpakkingen raken echter vervuild in de loop van de waardeketen. Deze verontreinigingen kunnen tot op zekere hoogte worden verwijderd door reinigings- en recyclingprocessen. Het evenwicht tussen de snelheid waarmee het product vervuild raakt en de reinigingssnelheid voor de verschillende verontreinigingen bepaalt de veiligheid van het hergebruikte voorwerp en gerecyclede materiaal. Diepgaande kennis van de oorsprong van deze verontreinigingen en de efficiëntie waarmee ze kunnen worden verwijderd is essentieel om circulaire systemen veilig te houden. De focus van onze aandacht ligt op bepaalde zorgwekkende verbindingen en onopzettelijk toegevoegde stoffen (NIAS).

Wageningen Food & Biobased Research werkt samen met bedrijven om oplossingen te vinden voor deze uitdaging. We bestuderen conventioneel gebruikte verpakkingsmaterialen en biobased alternatieven in de bestaande waardeketen voor inzameling en recycling. Daarbij richten we ons vooral op de verschillende besmettingsroutes (zowel natuurkundige uitwisselingsprocessen als chemische reacties) waarlangs verontreinigingen in deze materialen terecht komen. Bovendien stellen we nieuwe sorteer- en recyclingtechnologieën voor die de vorming van verontreinigingen voorkomen of de verwijdering ervan mogelijk maken. Dit zijn onder andere de nieuw ontwikkelde enzymatische depolymerisatie en de hieraan verwante back-to-monomer depolymerisatieroutes.

Wageningen Food & Biobased Research beschikt over uitgebreide vakkennis op het gebied van verpakkingsmaterialen, evenals diepgaande kennis van voedsel en voedselverpakkingen. In ons eigen laboratorium en onze proeffaciliteit zijn we in staat afvalverwerkings-, reinigings- en recyclingprocessen op een relevante schaal na te bootsen. We kunnen de NIAS of verontreinigingen identificeren die aanwezig zijn in de hergebruikte/gerecyclede kunststoffen en beheersingsstrategieën ontwikkelen. Samen met recyclingfaciliteiten, grondstofproducenten en merkeigenaren werken we aan veilige en circulaire verpakkingen.

Wageningen Food & Biobased Research heeft meerdere afgeronde en succesvolle projecten op haar naam staan, waarin we samen met het bedrijfsleven en overheden werken aan verschillende aspecten van circulaire verpakkingssystemen:

  • We zijn voortdurend bezig met het modelleren, monitoren en meten van de stroom van kunststof verpakkingen door onze samenleving en de aanwezigheid van verontreinigingen in deze verpakkingen in de loop van de kunststofwaardeketen.
  • Onze wetenschappers hebben de theoretische limiet voor de circulariteit van kunststof verpakkingen vastgesteld en verbeteringsmaatregelen voorgesteld in de vier fasen van de recyclingwaardeketen (verpakkingsontwerp, inzameling, sortering en recycling).
  • We hebben het recyclingpercentage van drankkartons in Nederland vastgesteld en verbeteringsmaatregelen voorgesteld om dit uit te breiden van 31 naar ongeveer 51 procent.

www.wur.nl