HomeKennisbankMarktinformatieVoedingsketen is minst gevoelige sector voor gevolgen coronavirus

Voedingsketen is minst gevoelige sector voor gevolgen coronavirus

Het is te vroeg om nu al een cijfermatige analyse te geven van de uitbraak van het covid-19 virus. Dat verschillende sectoren geraakt worden is echter duidelijk. Horeca, industrie en transport hadden al te maken met vraaguitval toen het virus zich nog alleen in Azië manifesteerde.

De industrie en goederenketens staan ook onder druk door een afgenomen productie in China. De daling van de olieprijs als gevolg van de corona-uitbraak kan voor de transportsector enige compensatie bieden voor de vraaguitval, maar dit moet zich nog wel vertalen in lagere prijzen aan de pomp. In sommige Nederlandse sectoren zoals in de chemie zorgt het virus ook voor een korte periode voor vervangingsvraag van de productie uitval in China. Wel herstelt de productie zich in China nu langzaam weer: zo nemen de files en het energieverbruik in China weer toe.

Nu het virus zich ook in Europa manifesteert, treffen overheden en ondernemers voorzorgsmaatregelen. Bedrijven in het personenvervoer, het toerisme en de evenementenbranche zijn hiervoor het meest gevoelig via minder vraag, en ook hun toeleveranciers merken dat. Op dit moment betreft het vooral nog de zakelijke markt. Als ook consumenten meer voorzorgsmaatregelen gaan nemen en minder activiteiten buiten de deur gaan ondernemen, heeft dit vooral effect op vervoer, horeca en non-foodretail. De bouw en hele voedingsketen zijn de minst gevoelige sectoren.

Bekijk gehele publicatie