Voedingsindustrie verwacht toename aan investeringen in 2019

Ondernemers in de industrie verwachten in 2019 7 procent minder te investeren dan in 2018. Daarnaast verwachten ze aan het eind van dit jaar 44 procent meer te hebben geïnvesteerd dan in 2017. Dit meldt het CBS op basis van de halfjaarlijkse enquête over investeringsverwachtingen onder bedrijven in de industrie.

Het gaat om investeringen in materiële vaste activa die de ondernemers in 2019 in gebruik zullen nemen, zoals gebouwen, fabrieken, machines, vervoermiddelen en computers. Hoewel de verwachtingen van producenten voor volgend jaar dalen, zijn de verwachtingen voor dit jaar nog positiever dan in de voorjaarsenquête.

Producenten in grote branches als de voedings- en genotmiddelenindustrie verwachten in 2019 nog steeds iets meer materiële activa in gebruik te nemen dan in 2018. De verwachtingen zijn echter minder positief dan ze in 2018 waren ten opzichte van 2017.

In 2018 hebben producenten vooral in uitbreiding geïnvesteerd, 41 procent van de ondernemers heeft aangegeven dat dit de hoofdreden is om te investeren. In 2019 verwachten ze met name activa te vervangen (36 procent). Uitbreiding en vervanging zijn de belangrijkste motieven voor producenten om te investeren. Dat verwacht 74 procent van de ondernemers in 2018 en bijna 70 procent in 2019.

www.cbs.nl