HomeDossiersDuurzaamheidVlaamse overheid financiert terugdringen van eenmalige verpakkingen

Vlaamse overheid financiert terugdringen van eenmalige verpakkingen

In 2022 ging de Green Deal Anders Verpakt van start. Meer dan 80 bedrijven, organisaties en overheden ondertekenden een overeenkomst om op drie jaar tijd de hoeveelheid éénmalige verpakkingen drastisch te reduceren. 90 projecten werden inmiddels ingediend met als doel diensten en/of verpakkingen te gaan herdenken richting preventie en hergebruik. Om deze omschakeling een extra duw in de rug te geven, lanceerde de Stuurgroep van de Green Deal Anders verpakt in juni 2022 een projectoproep waarbij beloftevolle projecten op financiële ondersteuning konden rekenen. Na een selectieprocedure kunnen 6 projecten aan de slag met deze extra middelen. Het gaat onder meer om projecten die inzetten op herbruikbare verpakkingen voor delivery en take away-maaltijden, herbruikbare pizzadozen en hervulsystemen in de supermarkt.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “We zijn in Vlaanderen sterk in het inzamelen en recycleren van verpakkingen. Maar nog beter is om ook minder wegwerpverpakkingen te gebruiken zodat ze niet gerecycleerd moeten worden en we de afvalberg verder verkleinen. Deze projecten steun ik dan ook ten volle.”

De Green Deal Anders Verpakt is een initiatief van de OVAM, de speerpuntcluster VIL, COMEOS, Detic en Fevia Vlaanderen. Samen met alle deelnemers gaan zij de volgende 3 jaar op zoek naar oplossingen om preventie en hergebruik van verpakkingen in de distributiesector te stimuleren. De ambitie is om met de ruim 90 projecten het aantal wegwerpverpakkingen met 15.000 ton (goed voor 300 miljoen eenheden) te reduceren in de distributiesector.

Bij het sluiten van de indieningstermijn in september 2022 ontving de OVAM 26 projectvoorstellen, waarvan er 23 in aanmerking kwamen voor financiering. De jury selecteerde uiteindelijk 6 projecten voor een financiering van in totaal 600.000 euro. De reactie op de oproep toont aan dat heel wat organisaties zich intensief inzetten om preventie en hergebruik van verpakkingen op de kaart te zetten.

Steve Sel (VIL), Voorzitter Stuurgroep Green Deal Anders Verpakt: “Kiezen is verliezen wordt wel eens gezegd en dat is bij deze projectoproep absoluut van toepassing. Het grote aantal kwalitatieve projecten dat werd ingediend, toont aan dat bedrijven actief nadenken over preventie en hergebruik van verpakkingen. Dat laatste is het hoofddoel van deze Green Deal. Het thema leeft en wij hopen uiteraard dat ook de projecten die geen financiële steun ontvangen een mooie toekomst tegemoet gaan. Het team van de Green Deal staat alvast klaar om daarbij te helpen.”

Ann Nachtergaele (Fevia), Voorzitter Stuurgroep Financiering Green Deal Anders Verpakt: “De juryleden waren echt tevreden van het aantal dossiers dat ingediend werd. Dit toont aan dat veel organisaties durven innoveren met vernieuwende ideeën en wel geloven dat systemen zonder verpakkingen en/of met herbruikbare verpakkingen een toekomst hebben. Samenwerking is een sleutelwoord in alle projecten. Met de Green Deal Anders Verpakt bieden wij aan de geselecteerde en niet-geselecteerde projecten een breed netwerk om hun ideeën verder te verfijnen en andere partners te vinden. Wij geloven dat dankzij dit soort projecten nieuwe business-opportuniteiten zullen ontstaan.”

www.vlaanderen.be