HomeDossiersDuurzaamheidVerpact onderzoekt collectief hergebruik drinkbekers met pilots

Verpact onderzoekt collectief hergebruik drinkbekers met pilots

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 4 miljard drinkbekers gebruikt. Met een herbruikbaar alternatief kan dus heel veel afval worden bespaard. Een grootschalig, collectief systeem moet het voor bedrijven en consumenten makkelijker maken om over te stappen naar de herbruikbare bekers. Verpact wil dat realiseren en de ontwikkeling van dit systeem versnellen. Daarom is er een actieplan opgesteld en start Verpact pilots met marktpartijen om meer praktijkervaring op te doen.

Het gebruik van herbruikbare bekers vraagt om een verandering in de vaste gewoonte van de consument. Voor de consument zijn gemak rondom de aankoop, het opbergen en terugbrengen van essentieel belang. Om het terugbrengen te vergemakkelijken wordt bijvoorbeeld gedacht aan innameautomaten op drukbezochte verkooppunten. Een financiële en morele prikkel bij de aankoop kan daarbij helpen. Daarnaast is het voor bedrijven cruciaal dat het eenvoudig is om herbruikbare bekers aan te bieden, met beperkte kosten, zodat ze zich willen aansluiten. En uiteraard is het belangrijk dat het hergebruiksysteem duurzaam is qua CO2-impact, waterverbruik en (zwerf)afval.

Hester Klein Lankhorst: “De ervaring met bedrijfsmatige verpakkingen leert dat een collectieve aanpak en standaardisering bepalend zijn voor het succes van herbruikbare verpakkingen. Daarom onze ambitie om in te zetten op een collectieve aanpak op herbruikbare drinkbekers. Om een dergelijk, grootschalig systeem te kunnen uitrollen, is het opdoen van meer praktijkervaring nodig. En dus gaan we aan de hand van pilots meer zicht krijgen op welke technieken goed werken, op wat het effect is van verschillende verkoop- en gebruikssituaties als ook wat de benodigde investeringen zijn van een collectief systeem.”

Een eerste verkenning uit het actieplan leert dat drinkbekers in het horecasegment ‘to-go’ om prioriteit vragen. Het gaat in dit segment om grote aantallen bekers die een groot risico op zwerfafval vormen. Naar schatting 6% van het zwerfafval bestaat uit to-go bekers. Bovendien gaat het om bedrijven en consumenten voor wie snelheid en gemak belangrijk is. Een schaalbaar en uniform systeem (voor de vaak relatief kleine horecabedrijven) ontbreekt op dit moment nog. Daarom is centrale coördinatie wenselijk om te komen tot een goed werkend collectief systeem dat leidt tot minder logistieke handelingen, lagere kosten en hoger gebruiksgemak. Met een goed systeem kan ook CO2-uitstoot en waterverbruik worden verlaagd. Dit zijn zaken die de komende maanden in pilots worden verkend.

Het stimuleren van hergebruik is onderdeel van De Plastic Wijzer van Verpact, waarin Verpact doelen stelt om te komen tot 100% circulaire verpakkingen in 2050. Ook het terugdringen van het gebruik van eenmalige verpakkingen is een van de doelen. Verpact neemt daartoe op dit moment al deel aan de Evernew pilot in Rotterdam.

www.verpact.nl