HomeKennisbankMarktinformatiePUMA Manifest schetst weg naar einde verpakking als milieuprobleem

PUMA Manifest schetst weg naar einde verpakking als milieuprobleem

Het PUMA-project is de collectieve inspanning van de zakelijke verpakkingsgemeenschap om een einde te maken aan verpakkingen als wereldwijd milieuprobleem. Verpakken doen we al sinds de oudheid, maar de twintigste eeuw heeft een dramatische versnelling teweeggebracht. De wereld verpakt nu minstens 320.000 producten per seconde, wat resulteert in evenveel geleegde verpakkingen later in de tijd en op een andere locatie. Dit heeft tot grote milieuzorgen geleid. Als verpakkingssector behouden we volgens NVC Nederlands Verpakkingscentrum onze maatschappelijke ‘licence to operate' alleen als deze zorgen op de juiste manier worden aangepakt.

De PUMA-deelnemers komen één keer per jaar bijeen in de plenaire vergadering. Op basis van het PUMA Manifest worden de wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van verpakkingen en milieu in het afgelopen jaar gepresenteerd, gedeeld en becommentarieerd. Het PUMA Manifest werd op 6 mei 2020 gepubliceerd (in het Engels) en schetst de weg die moet worden genomen om een einde te maken aan verpakkingen als wereldwijd milieuprobleem. Het bevat het PUMA-model dat de essentie van de verpakkingsactiviteit en de betrokken hulpbronnen beschrijft. Er wordt een conceptueel stappenplan gepresenteerd dat door elke individuele actor en de wereldwijde verpakkingsgemeenschap als geheel op een zelforganiserende manier moet worden toegepast.

Download PUMA Manifest