HomeMaterialenVerpakkingsmaterialenPPWR is mogelijk niet verenigbaar met EU-wetgeving

PPWR is mogelijk niet verenigbaar met EU-wetgeving

Uit een gepubliceerde juridische beoordeling blijkt dat de speciale regels voor plastic verpakkingen en de vrijstellingen voor andere verpakkingsmaterialen die besproken worden als onderdeel van de geplande EU-verpakkingsverordening (PPWR) zeer waarschijnlijk niet verenigbaar zijn met de EU-wetgeving. Volgens het rapport zijn bepalingen die bijvoorbeeld alleen plastic verpakkingen verbieden en vereisen dat deze worden hergebruikt of gecoate papieren verpakkingen vrijstellen van de citaten over gerecyclede inhoud, zeer waarschijnlijk in strijd met het beginsel van gelijke behandeling, omdat er geen objectieve redenen zijn voor een dergelijke ongelijke behandeling. De juridische experts bekritiseren ook procedurele inbreuken omdat het Parlement en de Raad in hun voorstellen niet met alle relevante factoren rekening hebben gehouden. In een gezamenlijke oproep roepen de verenigingen EuPC, IK en Elipso, die opdracht hebben gegeven voor de juridische beoordeling, de lidstaten en het Europees Parlement op om de materiaalspecifieke bijzondere regels in de lopende trialoogonderhandelingen te schrappen om zo juridische en planningszekerheid te creëren voor bedrijven.

De beoordeling door het internationale advocatenkantoor Dentons concludeert dat alle speciale regels voor plastic verpakkingen en vrijstellingen voor andere geanalyseerde materialen hoogstwaarschijnlijk in strijd zijn met het EU-beginsel van gelijke behandeling, omdat ze met grote waarschijnlijkheid plastic verpakkingen discrimineren. Een dergelijke discriminatie is contraproductief voor de doelstellingen van de PPWR, omdat deze zeer waarschijnlijk tot milieuproblemen zal leiden door het vervangen van lichte en gemakkelijk recycleerbare plastic verpakkingen door zwaardere en minder recycleerbare verpakkingsmaterialen, waardoor de hoeveelheid verpakkingsafval en de uitstoot van broeikasgassen toeneemt.

“De Raad en het Parlement hebben tot nu toe de bestaande wetenschappelijke feiten en bevindingen over de voordelen van plastic verpakkingen in een klimaatneutrale circulaire economie genegeerd”, bekritiseert Bernard Merkx, directeur-generaal van EuPC. “Tot overmaat van ramp keert het grote aantal plastic discriminaties in de PPWR het principe van materiële neutraliteit volledig om. Het rapport laat de wetgever duidelijke grenzen zien”, zegt Merkx.

Uit het rapport blijkt onder meer dat het verbod op plastic folie voor een 6-pack flessen of plastic verpakkingen voor onbewerkte groenten en fruit niet verenigbaar is met het EU-recht. “Het verbod op alleen plastic verpakkingen is in tegenspraak met de oorspronkelijke doelstellingen van de PPWR en de milieuprincipes van de EU. Ze zouden alleen maar leiden tot een overstap naar verpakkingen voor eenmalig gebruik gemaakt van andere materialen, bijvoorbeeld papieren en kartonnen verpakkingen, die vaak minder duurzaam zijn ”, bekritiseert Gaël Bouquet, directeur-generaal van de Franse kunststofverpakkingsvereniging Elipso. Bovendien heeft de wetgever geen minder belastende maatregelen overwogen.

“Het is nog steeds niet te laat. We roepen de Raad en het Parlement op om de speciale regels voor plastic verpakkingen en vrijstellingen voor andere verpakkingsmaterialen in de lopende trialoogonderhandelingen af te schaffen”, eist dr. Martin Engelmann, algemeen directeur van de Duitse IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen. “Dit is de enige manier om de juridische en planningszekerheid te creëren die bedrijven nodig hebben voor de transformatie naar een circulaire economie”, zegt Engelmann.

Fabrikanten van kunststofverpakkingen roepen al lang op tot een terugkeer naar EU-brede geharmoniseerde toegepaste verpakkingsregels. De juridische kwetsbaarheid van de tekst, zoals die momenteel wordt voorgesteld, zal echter zeer waarschijnlijk leiden tot een lawine van Europese of nationale juridische geschillen en, als gevolg daarvan, tot instabiliteit van het raamwerk en de ondermijning van de circulaire economie voor de verpakkingen die zij beoogt. Daarom roepen de drie verenigingen de Europese wetgever op om de rechtszekerheid van deze tekst te garanderen.

www.plasticconverters.eu