HomeKennisbankMarktinformatiePack4Food en Flanders' FOOD werken aan verpakking van de toekomst

Pack4Food en Flanders’ FOOD werken aan verpakking van de toekomst

Vanaf maart 2020 is het Pack4Food-team versterkt met een nieuwe collega, Angelique Vandemoortele. Angelique wordt tewerkgesteld via financiële middelen van enerzijds de speerpuntcluster Flanders’ FOOD en anderzijds Pack4Food.

Via dit engagement wensen Pack4Food en Flanders’ FOOD volop werk te maken van het initiëren en coördineren van gezamenlijke onderzoeksprojecten binnen de uitrol van de roadmap ‘Voedingsverpakkingen van de toekomst', dit samen met de industrie, onderzoeksinstellingen en federaties. Hierbij ligt de focus voor de eerstkomende jaren op projecten die de circulariteit van voedingsverpakkingen bevorderen met behoud van de functionele eigenschappen van voedingsverpakkingen. Dit met volle ondersteuning van Fevia.

Angelique vervoegt het projectmanagement-team binnen Pack4Food, samen met Marilien Van Oudenhove en Hedwige Verherbrugghen, administratief ondersteund door management assistent Jitske Neirinck. Hierbij worden zij ten volle ondersteund door de directeurs Peter Ragaert en An Vermeulen: “De vraag vanuit de bedrijven naar meer circulaire voedingsverpakkingen is zeer groot. Met deze uitbreiding van het Pack4Food-team krijgen we voldoende slagkracht om samen met Flanders’ FOOD alsook andere speerpuntclusters en organisaties optimaal te kunnen inzetten op nieuwe projecten rond voedingsverpakkingen, wat de bedrijven moet helpen om de verpakkingsengagementen binnen de EU en Fevia voor 2025 te halen.”

www.pack4food.be