Home Kennisbank Marktinformatie Overheid kiest onder voorwaarden voor invoering Nutri-Score in 2021

Overheid kiest onder voorwaarden voor invoering Nutri-Score in 2021

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) maakte vandaag bekend dat hij in Nederland Nutri-Score wil invoeren onder de voorwaarde dat het algoritme (de berekeningsmethode) wordt aangepast. Zijn keuze is onder meer gebaseerd op onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hieruit blijkt consumenten met de A (beste samenstelling) tot en met E (minst gunstige samenstelling) van Nutri-Score het beste geholpen worden bij productkeuzes. Wel concluderen het RIVM en het Voedingscentrum na een uitgebreide deskstudie dat Nutri-Score beter moet aansluiten op onze Nederlandse voedingsrichtlijnen. Naar verwachting kunnen producenten vanaf medio 2021 het logo op verpakkingen gebruiken.

De FNLI kan zich vinden in het besluit en het geschetste vervolgproces. “Voor onze leden is het belangrijk dat een voedselkeuzelogo over de landsgrenzen heen gebruikt kan worden. En ook de begrijpelijkheid en het vertrouwen in het logo zijn randvoorwaarden voor succes. Met deze keuze heeft de staatssecretaris hier een goede invulling aan gegeven”, aldus FNLI-directeur Marian Geluk.

Op Europees niveau is bepaald dat nationale overheden voedselkeuzelogo’s mogen introduceren onder de voorwaarde dat toepassing niet verplicht wordt gesteld. Dit is namelijk in strijd met de Europese interne markt. Geluk: “Voor de leden van de FNLI is het belangrijk dat het logo ook in de ons omringende landen gebruikt kan worden. Wellicht is met de keuze van de staatssecretaris een Europees logo een stapje dichterbij gekomen.”

In 2018 heeft het ministerie van VWS in het Nationaal Preventieakkoord toegezegd dat er een nieuw nationaal voedselkeuzelogo zou komen. In dit akkoord worden consumentenbegrip, draagvlak bij belanghebbenden, aansluiting met de huidige voedingsrichtlijnen en Europese ontwikkelingen als belangrijkste randvoorwaarden genoemd. Het ministerie heeft – om deze randvoorwaarden in te vullen – onafhankelijk consumentenonderzoek laten uitvoeren naar het begrip van het logo. Ook liet het ministerie het RIVM en het Voedingscentrum een uitgebreide deskstudie doen naar de aansluiting met voedingsrichtlijnen. De FNLI zat als een van de belanghebbenden aan de stakeholdertafel om draagvlak te toetsen. Ook partijen als het CBL, de gezamenlijke gezondheidsfondsen, het RIVM, het Voedingscentrum en de Consumentenbond waren hierbij vertegenwoordigd.

www.fnli.nl

Foto: VMT Food Future Event