HomeDossiersDuurzaamheidOnderzoeksproject Goed Verpakt toont resultaten op eindevent

Onderzoeksproject Goed Verpakt toont resultaten op eindevent

Wat zijn duurzame oplossingen om voedsel te verpakken? Met deze vraag gingen HAS green academy (Den Bosch), De Haagse Hogeschool en de Hogeschool van Amsterdam aan de slag in het onderzoeksproject Goed Verpakt (2021-2023). Op 21 september a.s. worden de resultaten gepresenteerd. In de aanloop daar naartoe kijkt het KIDV met vier bedrijven terug op hun deelname.

Goed Verpakt was gericht op de minst duurzame aspecten van verpakkingen van kant en klaar maaltijden, portieverpakkingen en verpakte AGF-producten. Bij dergelijke producten wordt de verpakking vaak als ‘niet duurzaam' bestempeld, maar dit is niet per definitie zo. Als deze producten niet worden gebruikt, treedt vaak een veel grotere verspilling op van energie, grondstoffen en arbeid. Dit soort aspecten worden pas zichtbaar als je met een systemische bril naar ketens kijkt.

“Bedrijven in de voedingsindustrie willen graag verduurzamen, maar zaken zoals wetgeving, houdbaarheid en consumentenperceptie maken dat afwegingen op het gebied van duurzaamheid vaak tegenstrijdig zijn. En dat geldt ook voor het ontwerp, materiaalgebruik en de recyclebaarheid van verpakkingen. Veel mkb-bedrijven missen de integrale kennis om een goede afweging te kunnen maken bij de ontwikkeling van product-verpakkingscombinaties. Om deze kenniskloof te dichten heeft HAS green academy dit onderzoeksproject opgesteld”, vertelt Petra Veen, adviseur leertrajecten bij het KIDV.

Het KIDV is één van de twaalf partners die een consortium vormden voor samenwerking met de hogescholen. Het KIDV was tevens lid van de stuurgroep. Verpakkingskundigen van het KIDV waren tijdens de onderzoeksfase beschikbaar om studenten en onderzoekers verder te helpen met inhoudelijke kennis en/of met het gebruik van instrumenten, zoals de KIDV Recyclechecks en The Sustainable Packaging Compass, om de recyclebaarheid en milieu-impact van nieuwe concepten te toetsen.

De consortiumpartners (instanties en bedrijven uit de voedings- en verpakkingsindustrie) leverden casussen aan. Er zijn enkele tientallen onderzoeken uitgevoerd, waarin studenten van de hogescholen in groepen circulaire ontwerpmethoden (rethink, reuse en recycle) en mogelijke verduurzamingsstrategieën hebben getoetst. Ook is onderzocht hoe consumenten het beste kunnen worden geïnformeerd over de integrale duurzaamheid van het product op de verpakking.

De resultaten van Goed Verpakt worden op donderdag 21 september a.s. gepresenteerd tijdens een slotmanifestatie bij HAS green academy. Hier worden verschillende onderzoeken gepitcht en in paneldiscussies besproken.

www.kidv.nl