HomeDossiersCoronacrisisOnderzoek: Corona leidt tot een groeiende behoefte aan verpakkingen

Onderzoek: Corona leidt tot een groeiende behoefte aan verpakkingen

De toonaangevende verpakkingsbeurs ALL4PACK Paris, die plaats zou vinden van 23 t/m 26 november 2020, heeft de impact van de coronacrisis op het gebruik van verpakkingen in Frankrijk onderzocht. Het internationale marktonderzoekbureau IFOP heeft in opdracht van de vakbeurs in mei 2020 een onderzoek uitgevoerd dat gedragsveranderingen aantoont onder de Franse bevolking.

De IFOP-studie, uitgevoerd onder 1.001 personen, toont aan dat de meerderheid van de Fransen verpakkingen zeer of uiterst nuttig vindt. Dit percentage is hoger onder senioren (66% tegenover 22% onder 18- tot 24-jarigen), wat wijst op een generatiekloof in de opvattingen. Verpakkingen vervullen een sleutelrol in de veiligheid van producten en daarmee van de consument. De Fransen lijken zich daar duidelijk bewust van te zijn en sinds de crisis nog meer. Dit belang vloeit voort uit een sterke en duurzame maatschappelijke behoefte om het ontwerp en het gebruik van verpakkingen te veranderen om beter te kunnen inspelen op de milieuproblemen en -uitdagingen.

Zo gaf een op de drie Fransen er de voorkeur aan om voor de coronacrisis producten
met minder verpakking te kopen en 60% blijft dat ondanks de gezondheidscrisis doen. Hoewel 60% van de ondervraagden zegt dat ze hun gedrag met betrekking tot verpakkingen niet hebben veranderd, zegt 40% nu meer producten met verpakkingen te kopen sinds de coronacrisis . Nog meer van hen maken deze keuze in de Noordoostelijke regio's (48%) en de grote steden (45%), waar het virus zich op grotere schaal heeft verspreid. Dit gedragsverschil valt te verklaren door de veiligheidsfunctie van de verpakking, hetgeen een blijvende trend lijkt te zijn.

Uit de resultaten van de enquête blijkt ook dat een grote meerderheid van de Fransen (61%) van mening is dat de fabrikanten zich niet voldoende inspannen voor het ontwerpen van duurzame verpakkingen. De consument geeft echter geen negatieve waardering (de extreem negatieve waarde is slechts 17%). De meerderheid van de ondervraagden bevindt zich in het ‘waarschijnlijk' positieve of negatieve bereik. Dit wijst op een gebrek aan duidelijkheid over dit onderwerp, hetgeen waarschijnlijk verband houdt met het gebrek aan kennis over de maatregelen die de industrie neemt.

“Verpakkingen zullen altijd nodig zijn. Ze zijn onmisbaar maar zijn aan het eind van een cyclus. De toekomst zit in vernieuwing. Er ontwikkelen zich tal van innovaties onder de fabrikanten, maar helaas zijn deze slechts beperkt bekend bij het grote publiek”, zegt Olivia Milan, directeur van de All4Pack Paris.

Download onderzoeksresultaten