HomeDossiersCoronacrisisNRK: Grote klap voor rubber- en kunststofindustrie dreigt na zomer

NRK: Grote klap voor rubber- en kunststofindustrie dreigt na zomer

De eerste resultaten zijn bekend van de tweewekelijkse enquête die NRK begin april is gestart onder de lidbedrijven. Doel is de gevolgen van de coronacrisis op de sector nauw te volgen. “Die blijken juist op langere termijn ingrijpend. De resultaten worden gedeeld met de Europese brancheorganisaties en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Onze informatie wijst erop dat verlenging van de steunmaatregelen cruciaal is”, aldus de federatie Nederlandse rubber- en kunststofindustrie NRK in een ledenbericht.

Met ruim 20% kent de enquête een opmerkelijk hoge respons. “Bedrijven passen zich snel aan en maken zich desondanks zorgen. 70% heeft te maken met uitval in de personele bezetting. Werknemers zijn ziek of hebben te maken met ziekte in hun privéomgeving. Ook de overheidsmaatregelen maken dat de personele bezetting is afgenomen.”

De productie is bij 52% van de bedrijven fors gedaald. “De helft van deze bedrijven heeft een productiedaling, variërend van 20% tot 80% onder het normale niveau. 70% van de bedrijven geeft aan dat zij te maken heeft met vraaguitval door de coronacrisis. De orderportefeuille baart grote zorgen. In de komende maanden verwachten de bedrijven een verdere daling van hun omzet. Het aantal bedrijven dat een omzetdaling van 20-50% verwacht groeit van 14% tot 21%. Het aantal bedrijven dat een omzetdaling van 50 tot 80% verwacht, verdubbelt tot bijna 1 op de 5 bedrijven.”

De conclusie is dat de coronacrisis de rubber- en kunststofindustrie de komende maanden steeds harder raakt met een dieptepunt na de zomer. “Verlenging van de NOW-maatregelen ter ondersteuning van bedrijven is noodzakelijk, de huidige termijn van drie maanden is simpelweg te kort.”

De bedrijven hebben ook problemen om aan grondstoffen te komen. “Zij moeten wisselen van leverancier, soort materiaal of grijpen mis. We zien ook door de extreem lage prijzen van virgin-grondstoffen dat bedrijven, nu zij hard in hun omzet worden geraakt, de neiging hebben voor de goedkopere virgin grondstoffen te kiezen in plaats van het circulaire recyclaat materiaal. Voor recyclingbedrijven is deze ontwikkeling desastreus, zij zien tot 90% van hun omzet wegvallen en worden gedwongen recyclaat onder hun kostprijs te leveren. Dit leidt tot acute problemen in afzet en op financieel gebied. De maatschappelijke schade is ook enorm. Verduurzaming van Nederland en een circulaire economie vereist juist versnelde groei van de inzet van recyclaat. De recyclingindustrie heeft de overheid gevraagd snel maatregelen te nemen.”

www.nrk.nl