HomeDossiersDuurzaamheidNederlandse verpakkingsketen is in rap tempo volwassen geworden

Nederlandse verpakkingsketen is in rap tempo volwassen geworden

De inzameling en recycling van verpakkingen wordt gefinancierd door de bedrijven die verpakte producten in Nederland op de markt brengen. Zij doen dit door over hun verpakkingen een heffing (de afvalbeheersbijdrage verpakkingen) te betalen aan het Afvalfonds Verpakkingen, die daaruit de gemaakte kosten voor inzameling en recycling van huishoudelijk verpakkingsafval vergoedt.

De tarieven voor de afvalbeheersbijdrage zijn gebaseerd op de kosten die we per materiaalsoort maken in de keten van inzameling, verwerking en vermarkting. Daarnaast hanteren we voor iedere materiaalsoort een vast bedrag aan algemene systeemkosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor monitoring, preventie van zwerfafval (Nederland Schoon) en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV).

“In 2020 werd 90% verpakkingen van papier en karton gerecycled, een mooi getal. Samen met alle partijen in de keten van inzameling en recycling gaan we de uitdaging aan om deze decembermaand het grote aanbod papier en karton in goede banen te leiden”, schrijft Hester Klein Lankhorst van het Afvalfonds Verpakkingen op social media. “De verpakkingsketen is in rap tempo volwassen geworden.

Lees verder