Home Dossiers Coronacrisis Nederlandse ondernemers zijn nog altijd pessimistisch over export

Nederlandse ondernemers zijn nog altijd pessimistisch over export

Ondernemers waren begin 2021 voor het vierde kwartaal op rij overwegend negatief gestemd over de uitvoer. Ondernemers binnen de industrie waren wel minder pessimistisch dan de voorgaande kwartalen. Groothandelaren en ondernemers binnen de dienstensector waren nagenoeg net zo pessimistisch als eind 2020. In het tweede kwartaal van 2020, toen corona zich ontwikkelde tot wereldwijde pandemie, waren de ondernemers het meest pessimistisch over de export. Dit blijkt uit de derde publicatie van het CBS over de exportindicator.

De exportindicator peilt aan het begin van het lopende kwartaal de stemming onder bedrijven met minimaal vijf werkende personen (niet alleen exporteurs) over de buitenlandse omzet, concurrentiepositie, orderpositie en verwachte orderontvangsten. Hiermee geeft de indicator de richting aan waarin ondernemers verwachten dat de export van goederen en diensten zich zal ontwikkelen. De cijfers voor de exportindicator over het eerste kwartaal zijn begin januari verzameld.

Ondernemers binnen de industrie waren begin 2021 wederom minder pessimistisch gestemd over de export. Nadat de exportindicator in het tweede kwartaal 2020 uitkwam op een dieptepunt van -20, steeg deze de daaropvolgende kwartalen en kwam begin 2021 uit op -1,2. Ondanks de toename van de exportindicator waren er per saldo dus nog steeds iets meer industriële ondernemers pessimistisch gestemd over de export dan optimistisch.

De onderliggende deelindicatoren bieden een genuanceerder beeld; zo waren de industriële ondernemers voor het eerst in een jaar tijd weer positief over de buitenlandse omzet en voorzichtig positief over de verwachte buitenlandse orderontvangsten. Hoewel minder negatief dan voorgaand kwartaal, waren ondernemers somber gestemd over de buitenlandse order- en concurrentiepositie, waarbij het pessimisme over eerstgenoemde er met -12,5 uitsprong. De laatste drie kwartalen van 2020 waren de onderliggende deelindicatoren nog zonder uitzondering negatief.

Onder ondernemers in de groothandel nam het pessimisme over de export in het eerste kwartaal van 2021 iets toe ten opzichte van voorgaand kwartaal. Dit kwam doordat ondernemers negatiever oordeelden over de buitenlandse omzet. Deze indicator daalde van -2,1 naar -9,8. Over de overige deelindicatoren waren groothandelaren juist positiever of minder negatief gestemd dan voorgaand kwartaal. Hoewel de verwachte buitenlandse orderontvangsten en de buitenlandse orderpositie minder negatief werden ingeschat, was ook het algemene beeld over deze twee deelindicatoren nog somber. Over de buitenlandse concurrentiepositie zijn de groothandelaren al jaren positief en dit optimisme nam begin 2021 verder toe.

www.cbs.nl