HomeNieuwsVerpakkingenMinisterie verschaft meer duidelijkheid over regeling single use plastics

Ministerie verschaft meer duidelijkheid over regeling single use plastics

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft op 2 juni een aanvulling gepubliceerd op het zogenoemde Afwegingskader voor SUP-verpakkingen (single use plastics). Deze aanvulling (Vragen en antwoorden met aanvullende voorbeelden) verschaft bedrijven méér duidelijkheid of een verpakking onder de SUP-regeling valt, of niet.

Afgelopen jaar is de ministeriële regeling over kunststofproducten voor eenmalig gebruik gepubliceerd, als onderdeel van de Single Use Plastics-richtlijn. In deze regeling staan (onder meer) maatregelen om het gebruik van kunststof drinkbekers en voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik te verminderen. In december 2022 publiceerde IenW het zogeheten Afwegingskader, om een heldere afbakening te maken welke producten binnen of buiten de reikwijdte van de ministeriële regeling vallen.

Het Afwegingskader gaf geen antwoord op álle vragen en bevatte ‘grijze gebieden’: van diverse verpakkingen bleek onduidelijk of ze wel of geen SUP zijn. “Vaak is dat een definitie-kwestie, of het gaat om verpakkingen die op de scheidslijn van het Afwegingskader liggen”, zegt Vincent Balk van het KIDV. “Als blijkt dat de bestaande definities nog onvoldoende helderheid bieden, maar ook op basis van casuïstiek uit de praktijk, is het van belang om de lijst met voorbeelden periodiek te updaten. Dit gebeurt in verschillende rondes. Met de nu gepubliceerde update van het Afwegingskader is de eerste ronde afgesloten. Hierin staat welk besluit (‘Wel of geen SUP’) het ministerie over de desbetreffende ‘onduidelijke’ product-verpakkingscombinaties heeft genomen.”

Het regelmatig uitbreiden van de lijst met voorbeelden, scheelt veel vragen bij de verschillende helpdesk functies van Rijkswaterstaat, de Inspectie Leefomgeving en Transport, het Afvalfonds Verpakkingen en het KIDV. Bovendien leidt het uitbreiden van de lijst met voorbeelden tot meer eenduidige toepassing van het afwegingskader. Zoals Balk aangaf, gaat het vaak om definities: wanneer is een product voedsel of drank, wat zijn SUP-eenheden of multipacks precies, welk verschil zit er tussen begrippen zoals exploitant, uitgiftepunt en verkooppuntverpakkingen? Balk: “Een belangrijke is de definitie van kunststof verpakkingen. In het Afwegingskader was die niet expliciet afgebakend en nu wel: alle materialen met een kunststof coating vallen binnen de scope, met uitzondering van metalen en glazen drankverpakkingen.”

Ook na deze update, is de verwachting, blijven vragen over weer andere verpakkingen bestaan. Het is de bedoeling dat dit jaar nog verschillende ‘Carrousel-ronden’ worden gehouden. Wie een casus of vraag wil indienen, kan terecht bij de Helpdesk Afvalbeheer van Rijkswaterstaat, onder vermelding van ‘Casus Afwegingskader SUP’.

www.kidv.nl