HomeDossiersCoronacrisisMetaalunie roept op tot voorkomen van permanente schade ondernemers

Metaalunie roept op tot voorkomen van permanente schade ondernemers

Nu de gevolgen van het coronavirus zorgen voor steeds meer menselijk leed en voor groeiende economische schade, pleit Koninklijke Metaalunie voor een aantal door het kabinet te nemen maatregelen. Maatregelen die ervoor moeten zorgen dat ondernemers zo min mogelijk permanente schade ondervinden van de uitbraak van het virus. “Wat Metaalunie betreft zijn de kortetermijnmaatregelen die de ondernemers helpen met het verbeteren van de cash-flow positie het meest urgent”, vindt Jos Kleiboer, directeur Beleid Metaalunie.

Volgens Kleiboer kan dat in de vorm van het verlengen van de invorderingstermijn voor de loonbelasting en btw en het verstrekken van tijdelijke financiering van het oplopende werkkapitaal. Dit als gevolg van mogelijk oplopende voorraden, en onderhanden werk- en debiteurenposities. Als kanttekening bij alle te nemen maatregelen stelt Kleiboer wel dat ze laagdrempelig moeten zijn voor mkb-bedrijven. “Als mkb-ondernemers aan allerlei verplichtingen moeten voldoen, zoals bijvoorbeeld bij deeltijd-WW speelde in 2009 en 2012, wordt het te ingewikkeld en helpt het niet”, aldus Kleiboer. Metaalunie ziet verder ook werktijdverkorting als middel om ondernemers te helpen bij het doorkomen van de coronacrisis.

Mocht de crisis langer aanhouden, dan zouden andere maatregelen overwogen kunnen worden, zoals bijvoorbeeld deeltijd-WW, verruiming van het besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) of het instellen van een noodfonds, waar ondernemers een beroep kunnen doen bij grote permanente schade die niet verzekerbaar was. Of bij hele stevige sectorale impact zou een gericht noodfonds overwogen kunnen worden. Op fiscaal gebied zou gedacht kunnen worden aan een tijdelijke verruiming van de verliesverrekening en dga’s in aanmerking laten komen voor een lager ‘gebruikelijk loon’.

www.metaalunie.nl