HomeDossiersCoronacrisisKVK: 7 op de 10 ondernemers verwacht coronacrisis te zullen overleven

KVK: 7 op de 10 ondernemers verwacht coronacrisis te zullen overleven

De Flitspeiling van de Kamer van Koophandel (KVK) betreft een continue meting van een beperkt aantal vragen om zicht te krijgen op de impact van de coronacrisis op ondernemers.

Het kabinet heeft op 6 mei, middels een aantal aangekondigde versoepelingen van de maatregelen, een perspectief geschetst voor de komende maanden. De gestelde voorwaarde is dat het virus onder controle blijft. Voor een kwart van de ondernemers zijn de verwachtingen hiermee positiever geworden en voor een derde negatiever. Circa 4 op de 10 ondernemers geeft aan dat dit geschetste perspectief geen verandering in de financiële situatie tot gevolg heeft.

Op totaalniveau geeft circa 7 op de 10 ondernemers aan te verwachten dat het bedrijf de coronacrisis (zeker of waarschijnlijk) zal overleven. De overige 3 op de 10 ondernemers verwacht waarschijnlijk niet te kunnen overleven of kan het nog niet inschatten. Men geeft aan dat dit bijvoorbeeld komt door de onzekerheid over het binnenhalen van opdrachten of klanten, dat het afhankelijk is van hoe lang de crisis (en de maatregelen) nog duurt en dat de schulden niet meer zijn in te halen.

Ondernemers geven aan momenteel vooral bezig te zijn met het vinden en/of behouden van klanten. Voor zzp’ers geldt dit in grotere mate dan voor het mkb. Het mkb is daarentegen relatief vaker dan zzp bezig met financiën op orde brengen, kostenbesparingen realiseren, financiering of extra kapitaal vinden en interne processen op orde brengen. Bovendien zijn ondernemers bezig met voorbereidingen en/of aanpassingen om te voldoen aan de 1,5 meter samenleving.

Lees verder