Home Kennisbank Marktinformatie Krapte aan personeel belemmert verdere groei Nederlandse industrie

Krapte aan personeel belemmert verdere groei Nederlandse industrie

Na jaren van solide groei krijgt de industrie te maken met afkoeling van de economie. Daarnaast zorgen voortdurende spanningen in de internationale handel en rondom de brexit voor onzekerheid, zo meldt ING.

De voedingsindustrie krijgt naar verwachting te maken met krimp. Ook de chemie maakt een pas op de plaats en groeit niet meer (0%). In de technologische industrie zijn de prestaties wisselend. De rubber- en kunststofindustrie groeit, maar de automotive-industrie heeft het zwaar. Overall resteert voor 2019 naar verwachting een lichte groei (+1%) voor de productie in de industrie. Een verdere afkoeling van de economie in 2020 kan de groei nagenoeg tot stilstand brengen (0,5%).

Met name de afnemende vraag uit het buitenland is reden tot zorg. Onzekerheden zoals de handelspolitiek van Trump en de brexit zijn belangrijke oorzaken voor de buitenlandse terugval. Ondanks de terugvallende groei zijn veel ondernemers in de industrie nog steeds positief gestemd. Productie en werkgelegenheid nemen nog altijd toe. Dat blijkt ook uit de ondernemers enquête van het CBS, waarbij personeelskrapte gezien wordt als grootste belemmering voor verdere groei. Het oordeel over de orderpositie blijft positief.

www.ing.nl