HomeKennisbankMarktinformatieKIDV zet wet- en regelgeving verpakkingen in overzichtelijke tijdlijn

KIDV zet wet- en regelgeving verpakkingen in overzichtelijke tijdlijn

Van de Europese Verpakkingsrichtlijn uit 1994 tot de huidige ministeriële regeling voor Single Use Plastics (SUP), van de Raamovereenkomst Verpakkingen tot het Plastic Pact NL en van Europa’s circulaire economieprogramma tot de Transitieagenda Kunststoffen. Uit het oogpunt van wetgeving en beleid voor verpakkingen komt er veel op het bedrijfsleven af. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) publiceert vandaag een tijdlijn, waarin veel van deze aspecten op een rij staan. Ook wordt de actuele stand van zaken gepubliceerd over de SUP-wetgeving.

De tijdlijn is met name handig voor bedrijven om vooruit te kijken naar nieuwe maatregelen, zoals de maatregelen om tot een vermindering van wegwerpbekers en -voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik te komen. Die worden deels in 2023 en deels in 2024 van kracht en hebben grote invloed op verschillende verpakkingstypes. De tijdlijn geeft óók inzicht in de bestaande wetgeving – zoals het vorig jaar gewijzigde Besluit beheer verpakkingen – en noemt actuele onderwerpen, zoals de uitbreiding van de producentenverantwoordelijkheid en de hogere recyclingdoelstellingen. Verder bevat de tijdlijn documenten van en verwijzingen naar de Europese Commissie en de Nederlandse overheid, die ten grondslag liggen aan het circulaire economiebeleid voor verpakkingen.

Nadat dit voorjaar de ministeriële regeling voor kunststof wegwerpverpakkingen werd gepubliceerd, heeft het KIDV de informatie op de website over de implementatie van de Europese SUP-richtlijn geactualiseerd. Ook de beslisbomen van het KIDV, waarmee bedrijven kunnen bepalen of hun verpakkingen onder deze richtlijn vallen, zijn geüpdatet.

www.kidv.nl