HomeNieuwsVerpakkingenKIDV publiceert geactualiseerde factsheet Milieuclaims

KIDV publiceert geactualiseerde factsheet Milieuclaims

Het KIDV heeft een geactualiseerde versie van de factsheet Milieuclaims gepubliceerd. Hierin zijn wijzigingen verwerkt, die voortkomen uit een update van de Leidraad Duurzaamheidsclaims van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

De ACM Leidraad Duurzaamheidsclaims is een hulpmiddel voor bedrijven om de Wet oneerlijke handelspraktijken na te leven én voor consumenten om duurzame keuzes te maken bij de aankoop van producten.

Bedrijven kunnen gebruikmaken van zogenoemde duurzaamheidsclaims op hun verpakking. Die kunnen worden onderverdeeld in milieuclaims en ethische claims. Milieuclaims gaan over een positieve invloed op het milieu, ethische claims gaan bijvoorbeeld over arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzaamheidsclaims op verpakkingen zijn doorgaans milieuclaims.

Bedrijven vinden het vaak lastig om te bepalen wanneer milieuclaims zijn toegestaan, en wanneer deze misleidend zijn en daarom niet kunnen worden gebruikt. Aan de hand van een serie voorbeelden uit de praktijk geeft het KIDV hier meer duidelijkheid over. Bij de voorbeelden wordt, waar relevant, verwezen naar toepasselijke wet- en regelgeving. Het KIDV stelt hierbij met nadruk dat (milieu)claims altijd van geval tot geval, in de specifieke context waarin ze worden gebruikt, moeten worden beoordeeld.

In de nieuwe versie van de factsheet Milieuclaims is ook de Code voor Duurzaamheidsreclame (CDR) opgenomen; deze vervangt sinds februari 2023 de Milieu Reclame Code van de Stichting Reclame Code (SRC). SRC is de Nederlandse instantie op het gebied van zelfregulering. Op milieuclaims zijn zowel de ‘algemene’ Nationale Reclame Code (NCR) als de CDR van toepassing.

De KIDV-factsheet Milieuclaims is opgesteld in samenwerking met Axon Advocaten. U kunt de factsheet hieronder downloaden. Binnenkort verschijnt ook een Engelstalige versie.

www.kidv.nl