HomeKennisbankMarktinformatieKIDV doet onderzoek naar recycling van koffie- en andere wegwerpbekers

KIDV doet onderzoek naar recycling van koffie- en andere wegwerpbekers

Hoe kunnen weggegooide koffiebekertjes en andere papieren wegwerpbekers het beste worden ingezameld en gerecycled, zodat deze afvalstroom weer als grondstof voor andere producten kan dienen? In samenwerking met een groep brandowners uit de out-of-home sector voert het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) hier onderzoek naar uit. Komende maanden worden pilots gehouden met diverse papierrecyclers, sorteerbedrijven en afvalmanagementbedrijven.

Bekers van papier met een kunststof coating worden in Nederland vrijwel allemaal bij het restafval weggegooid en eindigen dan in de verbrandingsoven. Een reportage hierover in tv-programma De Monitor leidde deze week tot Kamervragen. “Technisch is recycling mogelijk, zoals blijkt uit projecten in bijvoorbeeld Engeland en de Verenigde Staten”, zegt KIDV-projectleider Marc Reijnders. “De uitdaging in Nederland is om een voldoende hoeveelheid gesorteerde bekers, met minimale vervuiling, op de juiste plek te krijgen voor de verdere verwerking. De kwaliteit van de ingezamelde bekers is een issue. Er wordt te vaak een te hoge mate van vervuiling aangetroffen in de vorm van te veel drank- en etensresten. Dan worden de bekers door de recyclers afgekeurd en alsnog verbrand, terwijl ze succesvol opnieuw tot producten kunnen worden verwerkt.”

Het collectief met de brandowners – waaronder Hema, Albert Heijn, NS Stations, Selecta en McDonald’s – is opgestart om mogelijke recyclingroutes en toepassingsmogelijkheden in kaart te brengen. Voorbeelden hiervan zijn papier- en kartonproducten of bouwmaterialen en andere vezelmaterialen. In het koffiebekerproject wordt ook gekeken of er toepassingsmogelijkheden zijn voor de kunststoffractie (PE) die overblijft.

In de eerste fase van het project zijn op kleine schaal testen uitgevoerd bij recyclers. Om een goede businesscase op te kunnen stellen, worden dit voorjaar pilots met grotere volumes gehouden. Die moeten kennis opleveren over de verschillende recyclingbestemmingen, inzamel- en sorteerstrategieën. “We richten ons op drie scenario’s: de huidige situatie (wat is nu de beste oplossing?), de mogelijkheden op korte termijn en in de toekomstige situatie. Je kunt er bijvoorbeeld aan denken dat de recyclingindustrie speciale installaties bouwt om dit soort bekers en andere gecoate papieren verpakkingen te verwerken”, aldus Reijnders.

Om aan voldoende volume te komen, wordt verkend of – en hoe – instellingen die óók veel drinkbekers gebruiken (zoals zorg-, onderwijs- en overheidsinstellingen, cateraars en bedrijfskantoren) mét de huidige groep brandowners mee kunnen doen in dit traject. Uiteindelijk moet het onderzoek bedrijven en instellingen die wegwerpbekers willen laten recyclen, voldoende handelingsperspectief geven voor efficiënte inzameling en duurzame verwerking van de bekers.

De planning is dat het onderzoek in juni wordt afgerond. Het project wordt financieel ondersteund door Stichting Afvalfonds.

www.kidv.nl