Home Kennisbank Marktinformatie ING verwacht slechts minimaal groeiherstel voedingsindustrie in 2020

ING verwacht slechts minimaal groeiherstel voedingsindustrie in 2020

Het gematigde groeitempo in de retail food en de horeca geven de voedingsindustrie een lagere groei-impuls dan in 2018. In combinatie met de krimp van de veestapel en de slechte oogsten van vorig jaar leidt dit tot een productiedaling met circa 1% in 2019. De verwachting is dat er in 2020 slechts een minimaal groeiherstel kan optreden, zo meldt ING.

In 2018 daalde de melkveestapel met ruim 120.000 door het sinds dat jaar van kracht zijnde fosfaatrechtenstelsel. Dat resulteerde in een afname van de melkaanvoer met bijna 3%. Die trend zet door in het eerste kwartaal van 2019 (-3,2%). Voor de rest van 2019 en voor 2020 is de verwachting dat deze daling tot stilstand komt en de productie langzamerhand weer stabiliseert.

De lange droge periode in 2018 heeft tot in de eerste helft van 2019 geleid tot lagere oogsten van aardappelen, uien, suikerbieten en groenten. Aardappelverwerkers moesten eind vorig jaar fabrieken tijdelijk stil leggen vanwege de geringe aanvoer. Ook de suikerbietenoogst viel tegen. De conservenindustrie ondervindt meer problemen met het vastleggen van grondstoffen en het aantal alternatieve bouwplannen door akkerbouwers neemt toe.

De productie in de vleesverwerkende industrie was in 2018 hoog. Het slachtvolume van zowel varkens (+5,5%), runderen (+4,4%) als vleeskuikens (+0,3%) steeg. In het eerste kwartaal van 2019 daalde het groeitempo. In de melkveehouderij leidde het fosfaatplafond in 2018 tot extra drukte in de slachthuizen. In 2019 verdwijnt dit effect. De verwachting is dat in de rest van 2019 en in 2020 de vleesproductie langzaam blijft groeien. De buitenlandse vraag naar vlees toont nog altijd een stijgende lijn, mede door de varkenspest in China. Bovendien daalt de totale vleesconsumptie in Nederland nog niet.

De onzekerheid rond brexit sinds 2016 heeft vanwege het valuta-effect tot een slechtere prestatie van de exportontwikkeling naar het Verenigd Koninkrijk geleid dan daarvoor. De laatste maanden zijn de voorraden sterk aangevuld. Door dit hamstereffect is er vooral in het segment agrifood een tijdelijke opleving in de uitvoer. Mocht er uiteindelijk een ‘no deal’ brexit komen, dan zal in 2020 de export naar het V.K. gaan dalen, ook van agrifood producten.

www.ing.nl