Home Kennisbank Marktinformatie ING stelt groeiraming Nederlandse economie naar beneden bij

ING stelt groeiraming Nederlandse economie naar beneden bij

De Nederlandse economie is 2019 prima gestart met een groei van 0,5% (kwartaal op kwartaal) in het eerste kwartaal, in lijn met eerdere verwachtingen. Ook de eerste maandcijfers over consumptie, investeringen en uitvoer van het tweede kwartaal zien er positief uit. Toch heeft ING de groeiraming voor 2019 iets naar beneden bijgesteld.

“Dat komt doordat de vooruitzichten vooral voor het eurogebied zijn verslechterd ten opzichte van wat we eerder verwachtten. Realisatiecijfers en vertrouwenscijfers van de rest van de wereld zijn tegengevallen. Bovendien vormt een harde brexit nog steeds een reëel risico, terwijl het handelsoorlog zich ongunstig blijft ontwikkelen. Inmiddels gaan we daarom voor 2019 uit van de zwakste wereldgoederenhandelsgroei sinds de financiële crisis.

Aangezien een derde van de Nederlandse economie afhankelijk is van uitvoer, en vooral die naar het eurogebied, heeft het pessimistischere wereldbeeld effect op de groeikansen voor ons land. Onze raming voor de uitvoergroei is nu laag (zie bovenste grafiek) en ligt ruim onder het gemiddelde dat we in Nederland gewend zijn. De Nederlandse industrie, de exportafhankelijke sector, liet in april jaar-op-jaar zelfs al krimp zien. De NEVI-inkoopmanagersindex voor de industrie wijst inmiddels op stagnatie van de nieuwe exportorders. Het totaal van vertrouwenscijfers van de industrie wijst nog op productiegroei, maar beduidend minder dan in 2018.

Tegenover minder groei van buiten staat sterkere binnenlandse groei. Meevallers zijn de investeringen. Deels komt dit door tijdelijke voorraadvorming. Belangrijker is dat bedrijven meer investeren, nu met name in verbouw of nieuwe panden. Daar bovenop begint de overheid nu een duit in het zakje te doen door meer te investeren in infrastructuur.

Al met al rollen er voor 2019 met 1,7% en met 1,6% voor 2020 heel normale groeicijfers uit voor de Nederlandse economie. Dit is niet meer zo uitbundig als de bijna 3% van de afgelopen jaren. De groei komt nu vooral uit het binnenland, zowel van consumenten, bedrijven als de overheid.”

www.ing.nl