Home Kennisbank Marktinformatie ING: ook uitzendbranche kampt met schaarste aan personeel

ING: ook uitzendbranche kampt met schaarste aan personeel

De volumegroei in de uitzendbranche is over het hoogtepunt heen. Dat wordt bevestigd door verschillende cijfers over de uitzendbranche, waarover ING bericht. De cijfers van het CBS, die betrekking hebben op de gehele flexbranche, laten in het tweede kwartaal van 2019 een omzetgroei van 5,8% zien ten opzichte van het tweede kwartaal in 2018. Sinds eind 2016 is de groei niet zo laag geweest. Dit komt hoofdzakelijk door lagere volumes, zo blijkt uit de cijfers van de brancheorganisatie ABU.

De urengroei van de bij de ABU aangesloten uitzendbedrijven loopt in 2019 snel terug. Vanaf begin dit jaar t/m week 32 (begin augustus) ligt het aantal uren 6% lager ten opzichte van dezelfde periode in 2018. De omzet daalt over dezelfde periode minder snel (-2%) doordat uitzenders hogere tarieven in rekening brengen.

Dat het tij nu is gekeerd voor de uitzendbranche komt door twee ontwikkelingen: zowel de vraag naar als het aanbod van uitzendkrachten nemen af. Ondanks een lichte stijging van het aantal orders in augustus in de industrie, goed voor een kwart van alle uitzendbanen, daalt de vraag naar uitzendkrachten, onder meer door de groeivertraging in Duitsland en zwakke wereldwijde groeivooruitzichten.

Aan de aanbodkant is er sprake van personeelsschaarste. Uit de meest recente conjunctuurenquête blijkt dat circa een kwart van de bedrijven in Nederland een tekort aan personeel als een belemmering ervaart. Binnen de uitzendbranche geldt dit echter voor ruim de helft van de bedrijven. Uitzendbedrijven zijn door de krapte meer tijd kwijt aan het vinden van geschikte uitzendkrachten.

Desondanks ziet het er niet voor alle uitzendbedrijven somber uit. Uitzenders die actief zijn in een nichemarkt of werken met arbeidsmigranten zien de volumes nog altijd toenemen. Het ING Economisch Bureau verwacht voor 2019 een kleine volumegroei van 1%, terwijl in 2020 mogelijk sprake is van een kleine krimp.

www.ing.nl