HomeKennisbankMarktinformatieHonderden professionals van over hele wereld volgen webcast van KIDV

Honderden professionals van over hele wereld volgen webcast van KIDV

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft op donderdag 17 september PackForward gelanceerd, een Europese kennisbasis voor duurzame verpakkingen. Het nieuwe platform verbindt internationale partijen op het gebied van duurzaam verpakken met elkaar, om verschillende stakeholders in de Europese verpakkingsketen te helpen bij de verdere verduurzaming van verpakkingen. PackForward werd wereldkundig gemaakt tijdens een groot online event van het KIDV, dat door meer dan vijfhonderd verpakkingsprofessionals uit meer dan veertig landen over de hele wereld werd gevolgd.

“In de afgelopen jaren heeft het KIDV een stevige kennisbasis gelegd onder alle initiatieven van bedrijfsleven en overheid om de verpakkingsketen te verduurzamen. In verschillende landen zijn kennisorganisaties daarmee bezig, meestal op nationaal niveau. Wat wij met duurzaam verpakken willen bereiken, vereist internationale kennisdeling en samenwerking. Dit brengen we samen in PackForward”, aldus KIDV-directeur Chris Bruijnes. Naast het KIDV maken ook Grønt Punkt Norge uit Noorwegen en het Belgische Valipac en Fost Plus deel uit van dit netwerk.

De website van PackForward geeft een overzicht van belangrijke thema's die de duurzaamheid van verpakkingen beïnvloeden: van het ontwerp en de productie van product-verpakkingscombinaties tot en met het afdanken van verpakkingen en de verwerking van verpakkingsafval tot nieuwe grondstoffen. Op de netwerkpagina staat ook een groeiend overzicht van Europese onderzoeksinstituten en andere belangrijke netwerkorganisaties, hun specialismen, publicaties en lopende projecten. Partners van PackForward kunnen hier ook projecten delen, zodat internationaal zichtbaar wordt welke activiteiten er op het gebied van duurzaam verpakken zijn. Andere partners kunnen bij PackForward aanhaken. Het platform moedigt nadrukkelijk nieuwe samenwerkingen aan om verpakkingsdilemma’s gezamenlijk op te lossen.

De lancering van PackForward vormt voor het KIDV de eerste stap om uitvoering te geven aan de gelijknamige innovatiestrategie uit The State of Sustainable Packaging. In deze publicatie geeft het KIDV een strategische kijk op de benodigde samenwerking én innovaties om – via recycling en circulariteit – intrinsiek duurzaam verpakken te bereiken. Dat is verpakken zonder schade aan mens en milieu. Bruijnes: “In The State of Sustainable Packaging signaleren we de knelpunten die duurzaam verpakken in de weg staan. Om die aan te pakken hebben we een strategie met drie innovatiesporen opgesteld: voor recycling, voor circulariteit en voor intrinsieke duurzaamheid. Ze scheppen helderheid over de route die we samen met alle stakeholders en partners hebben af te leggen.”

In de webcast ‘Beyond closing the loops: PackForward – Join the future of sustainable packaging' die het KIDV op donderdag 17 september uitzond, bespraken experts uit de verpakkingsketen deze strategieën uitvoerig. Deelnemers aan het panel waren Robbert de Vreede (Executive Vice President Global Food Unilever), Tom Szaky (CEO TerraCycle, VS), Hildagarde McCarville (CEO Veolia Netherlands) en Roland ten Klooster (hoogleraar Packaging Design and Management Universiteit Twente). Verpakkingsexpert Tracy Sutton (Root International) leidde de uitzending en de discussie.

De webcast werd door meer dan vijfhonderd deelnemers gevolgd, van wie ongeveer de helft uit het buitenland afkomstig was, onder meer uit de Verenigde Staten, India, Australië, Colombia, Singapore en Nigeria. “Dit onderstreept het internationale karakter van The State of Sustainable Packaging en PackForward en de behoefte die er aan kennis is”, zegt Bruijnes. “Wij zien dit als aanmoediging om verder te brengen wat wij de afgelopen jaren als kennisinstituut op het gebied van duurzaam verpakken in Nederland hebben neergezet, samen met vele partners uit het bedrijfsleven en de wetenschap. The State of Sustainable Packaging en PackForward zijn daar het grote vervolg op.”

www.kidv.nl