HomeKennisbankMarktinformatieFuture Proof Plastics gaat gesprek aan over toekomst van kunststof

Future Proof Plastics gaat gesprek aan over toekomst van kunststof

Op 2 november 2020 van 10.30 tot 12.00 uur organiseert Rethink de online webcast Future Proof Plastics. Elf toonaangevende vertegenwoordigers uit de industrie, het bedrijfsleven, de overheid en NGO’s delen hun visie op de toekomstbestendigheid van kunststof en rubber: voor, tijdens en na een crisis. Welke verwachtingen hebben zij over de verduurzaming van de rubber- en kunststofindustrie en haar producten?

Inspirerende voorbeelden en mooie initiatieven komen aan bod, net als belemmeringen die het sluiten van de plastic kringloop nu nog in de weg staan. Federatie NRK en PlasticsEurope Nederland, initiatiefnemers van Rethink, hebben voor deze editie gekozen voor het thema ‘Rethink Plastics re-invented'. Met elkaar wordt een brug geslagen tussen de ervaringen uit het verleden, de actualiteit van het heden en de uitdagingen van de toekomst.

Wie houden de branche de spiegel voor? Bernard Wientjes (Koninklijke VNCI), Kim Ragaert (Universiteit Gent), Peter Hein van Mulligen (CBS), Anne Koudstaal (Plastic Road), Patrick van Baal (Friesland Campina), Suzanne Kröger (Groen Links), Eddy van Hijum (Gedeputeerde Overijssel), Jelmer Vierstra (Natuur & Milieu), Sandra Onwijn (ministerie I&W), Mark van Loon (Pipelife) en Mark Vester (SABIC/PCEP) zijn deze dag te gast aan onze ronde tafel. Onder leiding van tafelheer Maarten Bouwhuis gaan zij met elkaar in discussie aan de hand van prikkelende stellingen. Daarnaast reageren zij op uitspraken van staatssecretaris Stientje van Veldhoven, Sandra Phlippen (ABN AMRO), Diederik Gommers (NVIC), Marjan Minnesma (Urgenda) en Ingrid Thijssen (VNO-NCW). Deze experts zijn voorafgaand aan Future Proof Plastics geïnterviewd.

De live uitzending vanuit de Fokker Terminal start op 2 november om 10.30 uur en duurt tot 12.00 uur. Deelnemers loggen in op de eigen computer, bekijken de discussie aan tafel, kunnen vragen stellen, ervaringen delen en meediscussiëren. Na het event is het mogelijk om digitaal te ‘blijven hangen’ om op een veilige en gezonde manier te netwerken met branchegenoten. Dit is mogelijk via het speciale interactieve eventplatform.

Deelnemers kunnen zicht eenvoudig aanmelden. Zij ontvangen voorafgaand aan het seminar een persoonlijke link om toegang te krijgen tot de webcast van Future Proof Plastics op 2 november tussen 10.30 en 12.00 uur. Het is mogelijk om het eigen profiel aan te vullen en te zien wie er nog meer deelnemen. Via de chat kunnen deelnemers vragen stellen en contact leggen met andere aanwezigen.

Rethink is een gezamenlijk initiatief van de kunststof producerende en kunststofverwerkende industrie in Nederland. Daar behoren ook de rubber- en composietindustrie, de producenten en de kunststofrecyclers toe. Het doel is om als innovatieve branche continu te werken aan de verduurzaming, veiligheid en kwaliteit van onze activiteiten en producten.

www.rethinkplastics.nl