HomeDossiersCoronacrisisING: Corona-uitbraak legt kwetsbaarheden in de keten bloot

ING: Corona-uitbraak legt kwetsbaarheden in de keten bloot

In de foodsector is de impact van het coronavirus heel divers. De sector produceert zowel voor retail als voor foodservice en voor binnen- en buitenland. De impact is afhankelijk van de positie in de keten. Wereldwijde maatregelen tegen het coronavirus hebben geleid tot het laagste producentenvertrouwen in april 2020 sinds het begin van de CBS metingen. Wel is het vertrouwen in de voedingsindustrie in vergelijking met andere industrie branches minder negatief. Er zijn ook lichtpuntjes. Zo is er in de zwaar getroffen sierteelt sprake van exportherstel nu in onze buurlanden steeds meer winkels openen. De werkelijkheid zal er na de coronacrisis anders blijven uitzien dan daarvoor en als ondernemer kun je je hierop voorbereiden. Onderstaande aanbevelingen helpen om voorbereid te blijven.

Voor de foodservice lijkt invulling van de 1,5 meter-economie bijna onuitvoerbaar, door aanwezige technische mogelijkheden misschien wel te realiseren, maar financieel zal het in de huidige vorm moeilijk zijn. Dat betekent dat je goed moet nadenken over een levensvatbaar verdienmodel dat rekening houdt met een structureel verminderde vraag vanwege het ‘thuis leven en recreëren’-effect. Gesprekken met andere bedrijven, toeleveranciers en andere belangrijke ketenpartners kunnen de basis vormen voor de noodzakelijke oplossing: niet de concurrentie opzoeken, maar in dialoog samen sterker staan voor een werkbare en rendabele oplossing.

Mogelijk volgt er een tweede uitbraak van het virus in het najaar. Fabrieken moeten voldoen aan de 1,5 meter-maatregelen om de productie op gang te houden – desnoods op een iets lager niveau – en omwille van de gezondheid en veiligheid van het personeel. Op Europees niveau zijn hierover afspraken gemaakt. Ook kan het zinvol zijn je huidige productkanaal matrix op het punt van kwetsbaarheid tegen het licht te houden en daarover het gesprek aan te gaan met afnemers en toeleveranciers of je aandeelhouder.

De financiële impact van het coronavirus op de bedrijfsvoering neemt toe, naarmate de huidige situatie voortduurt en wordt in de herstelperiode nog meer voelbaar.

www.ing.nl

Bron: ING Sector Banking