HomeMaterialenVerpakkingsmaterialenEU verbiedt de import van staal, papier en plastics uit Rusland

EU verbiedt de import van staal, papier en plastics uit Rusland

Op 6 oktober heeft de Europese Unie (EU) nieuwe sancties tegen Rusland aangenomen. Het sanctiepakket bestaat onder andere uit aanvullende import- en exportverboden. Ook wordt een prijsplafond voor het transport van Russische olie naar derde landen mogelijk, kan de EU maatregelen treffen tegen partijen die het ontwijken van sancties vergemakkelijken, en worden nieuwe personen en entiteiten op de sanctielijst geplaatst.

Nederland heeft actief bijgedragen aan dit sanctiepakket. Zo heeft Nederland zich in Brussel sterk gemaakt om het moeilijker te maken de sancties te omzeilen. Ook heeft Nederland zich ingezet voor het plaatsen van aanvullende personen en entiteiten op de sanctielijst en verboden op de export van goederen (zoals elektrische componenten) die kunnen bijdragen aan de militaire en technologische verbetering van Rusland of de ontwikkeling van de Russische defensie- en veiligheidssector.

Een importverbod op:

  • staalproducten (uitbreiding van eerdere verboden);
  • houtpulp, papier en plastics;
  • elementen (zoals stenen en edele metalen) die in de juwelenindustrie worden gebruikt;
  • cosmetica en sigaretten.

Een exportverbod op:

  • civiel wapentuig;
  • aanvullende goederen die kunnen bijdragen aan de militaire en technologische verbetering van Rusland of de ontwikkeling van de Russische defensie- en veiligheidssector. Denk aan vliegtuigonderdelen en elektronische onderdelen, zoals halfgeleiders en transistoren (gebruikt in Russische wapens in Oekraïne);
  • chemicaliën en goederen die gebruikt kunnen worden voor marteling of andere geweldplegingen;
  • het leveren van architectuur- en ingenieursdiensten, IT-adviesdiensten en juridische adviesdiensten aan Rusland.

Als onderdeel van het nieuwe pakket wordt het mogelijk om personen en entiteiten die sanctie-ontwijking vergemakkelijken op de sanctielijst te plaatsen.

In het nieuwe sanctiepakket is ook een wettelijke basis gelegd voor de introductie van een maximumprijs voor het overzees transport van olie uit Rusland naar derde landen. Het prijsplafond moet de winsten die Rusland maakt op olie gaan verminderen. Ook kan het olieprijsplafond helpen om de wereldwijde energieprijzen te stabiliseren.

Er komt een verbod voor EU-inwoners om zitting te nemen in raden van bestuur van bepaalde Russische staatsbedrijven.

Er zijn aanvullende personen en entiteiten op de sanctielijst geplaatst.

www.rijksoverheid.nl