HomeDossiersCoronacrisisCoronavirus versnelt groei van digitalisering en Smart Industry

Coronavirus versnelt groei van digitalisering en Smart Industry

De industrie is geraakt door de effecten van het coronavirus, waarbij het individuele bedrijfsprofiel de ketenpositie en de eindmarkt bepalend zijn voor de mate van de volume- en omzetdaling. Voor industriële ondernemers zijn de trends en ontwikkelingen in deze periode cruciaal bij het bepalen van richting en strategie. We lichten er één belangrijke uit: Digitalisering.

Smart Industry is de verregaande digitalisering van apparaten, productiemiddelen, producten, mensen en organisaties. Met gebruik van de allernieuwste productietechnologie. Hier komen de werelden van IT en OT (operational technology) elkaar tegen. Bij consumentenproducten sturen klanten de keten al massaal digitaal aan. In business tot business markten is in de gehele productieketen weliswaar al veel gedigitaliseerd maar benutten we nog lang niet de volledige potentie die digitalisering biedt. De overheid en brancheorganisaties zetten daarom vol in op digitalisering via de Smart Industry Agenda.

Om toekomstige economische groei, werkgelegenheid en een duurzame industrie te waarborgen is het van groot belang om versneld te investeren in digitalisering en nieuwe productietechnologie; de drivers voor de ontwikkeling van een slimme, flexibele en concurrerende industriesector.

Digitalisering in de industrie verhoogt de efficiency in de hele operatie. Maar naast kortere doorlooptijden, foutreductie en kwaliteitsverbetering geeft digitalisering en ICT de mogelijkheid nieuwe verdienmodellen op te zetten, innovatieve producten te ontwikkelen en vernieuwende servicemodellen te introduceren.

Zodra digitalisering binnen bedrijven serieus vorm krijgt, wordt het delen van data met de keten structureel van toegevoegde waarde. Zo zorgt digitalisering in de ontwikkelingsfase voor een versnelling in ontwerp, prototyping en testing, in de productiefase door koppeling van machines en productiesystemen voor doorlooptijd verkorting, in de orderfase zorgen platformen en portals ervoor dat onduidelijkheden in tekeningen verdwijnen en informatie aansluit op het productieproces en in de gebruikersfase dat met benutting van gebruiksdata de dienstverlening aan klanten geoptimaliseerd en uitgebreid wordt, waarmee nieuwe verdienmodellen geïntroduceerd worden.

Lees verder