HomeKennisbankMarktinformatieCoronacrisis heeft slechts beperkte invloed op agrarische sector

Coronacrisis heeft slechts beperkte invloed op agrarische sector

De agrarische sector blijft ook in 2021 een groeisector. Wel zwakt de groei af van 1,2% naar 0,5%. De land- en tuinbouw is minder gevoelig gebleken voor de coronacrisis dan diverse andere sectoren. Mensen blijven immers altijd eten. Wel kromp de productiewaarde met ruim 4%, omdat door vooral buitenlandse vraaguitval voor diverse producten de prijzen daalden. Prijsherstel is in 2021 inmiddels in gang gezet.

Door de lockdowns zijn consumenten bewuster gaan eten, wat onder meer bleek uit de populariteit van verspakketten in supermarkten. Voor groentetelers die zich richten op afzet naar horeca en foodservice was 2020 echter een mager jaar. Aan de andere kant steeg de export van verse groenten en fruit fors, met 6% tot €13 miljard. Vooral de hoge groei van de wederuitvoer van fruit droeg hier aan bij. De sierteeltexport daalde 4%, tot bijna €6 miljard. De uitvoer van planten (+2%) deed het beter dan die van snijbloemen (-8%). Vooral in maart, april en mei, de drukste exportmaanden, vond deze forse krimp plaats.

De resultaten voor de veehouderij waren in 2020 voor alle segmenten fors slechter dan in 2019, maar voor kippen- en varkensboeren nog wel hoger dan het langjarig gemiddelde. Het perspectief voor 2021 (en verder) is vooral voor de varkenshouderij somber. De voorraden in de koelhuizen zijn hoog, waardoor de prijzen laag blijven. Ongunstig is ook dat voerkosten recent fors zijn opgelopen. Bovendien krimpt de varkensstapel ten gevolge van het stikstofbeleid.

Nieuwe bedreigingen voor boeren in de strijd om de ruimte zijn taakstellingen op het gebied van woningbouw, energietransitie (zonne- en windmolenparken) en aanleg van natuur, maar ook de toenemende roep om extensievere kringlooplandbouw. Voor deze doelen wordt voornamelijk gekeken naar het creëren van stikstofruimte vanuit de landbouw, onder andere door uitkoop van boeren.

www.ing.nl