HomeMachinesRobotiserenConsortium TNO ontwikkelt slimme robots voor land- en tuinbouw

Consortium TNO ontwikkelt slimme robots voor land- en tuinbouw

Om natuur en landbouw meer met elkaar in balans te krijgen staan de land- en tuinbouwsector voor een transitie naar een natuurvriendelijke kringloopvorm. Dat betekent onder meer het voorkomen van verspilling van meststoffen, water, voedingsstoffen en andere hulpmiddelen. In combinatie met het personeelstekort vraagt dit om de inzet van robots. Een consortium van bedrijven en Noord Nederlandse kennisinstellingen, onder leiding van TNO, richt zich daarom op de ontwikkeling, levering en gebruik van agrobots in de land- en tuinbouw. In 2027 zijn de prototypes klaar.

Onder ‘agrobots' verstaat men autonome systemen voor gebruik in de land- en tuinbouw. Dat kunnen volledige robots zijn, maar ook autonome werktuigen die achter een tractor gebruikt worden. De overstap naar natuurvriendelijke kringlooplandbouw met agrobots is niet alleen bedoeld om de landbouw efficiënter maken. Het moet ook zorgen dat boeren op een duurzame manier geld kunnen blijven verdienen, rekening houdend met alle ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.

Deze samenwerking (DigiAgro3) richt zich op het ontwikkelen van technologische bouwblokken en systeemintegratie voor agrobots. Uiteindelijk wil het consortium nieuwe kennis op doen in vier technologieën (zachte grijpers, visiontechnologie, AI-software & digital twinning en geavanceerde besturing) en het ontwikkelen en testen van vier prototypes voor land- en tuinbouw. De prototypes gaan zich focussen op ziekteherkenning in aardappelen, onkruidbestrijding, plukken van vruchten en het monitoren van gewasgroei.

De ontwikkeling van agrobots is een complexe uitdaging die samenwerking vereist in een open innovatiemodel. Het consortium achter het project bestaat uit zeven bedrijven (ABDrone, Batenburg Beenen, Demcon, GroeNoord BV, Smart Agri Technology/Croptimal en Track 32) en vijf kennisinstellingen (Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden, Saxion, Rijksuniversiteit Groningen en TNO).

De betrokken bedrijven binnen het consortium dekken de volledige keten af, van ontwikkeling en productie tot levering van agrobots. De kennisinstellingen dragen bij met hun specifieke expertise op het gebied van technologische vernieuwingen voor agrobots.

Naast projectleider is TNO verantwoordelijk voor samenbrengen van de onderzoeksdata in het digitale twin lab. Het doel van het project is om de verschillende deelnemers goed te laten samenwerken en zo de economische mogelijkheden voor technologische vernieuwing uit te breiden naar andere partijen in het ecosysteem. Het project krijgt 2,8 miljoen financiële ondersteuning van de Europese Commissie.

www.tno.nl